CIAŁO CHRYSTUSA

Apostoł Paweł poucza nas: „Jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami jedni drugich” (1 Kor. 12:27). Potem mówi jeszcze bardziej szczegółowo: „ Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus” (12:12).

Paweł mówi nam: „Popatrz na swoje ciało. Masz ręce, nogi, oczy, uszy. Nie jesteś jakimś odizolowanym mózgiem, nie związanym z innym członkami. Tak samo jest z Chrystusem. On nie jest tylko głową, ale ma ciało i my jesteśmy członkami Jego ciała.”

Potem apostoł wskazuje: „Chociaż jest nas wielu, jednak tworzymy jedno ciało w Chrystusie i jesteśmy członkami jedni drugich” Inaczej mówiąc, nie jesteśmy tylko złączeni z Jezusem, który jest naszą głową. Jesteśmy również złączeni wzajemnie ze sobą. Fakt jest taki, że nie możemy być złączeni z Nim, nie będąc równocześnie złączeni z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.

Paweł podkreśla ten punkt mówiąc: „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba” (1 Kor. 10:16,17). Prosto mówiąc, jesteśmy wszyscy karmieni tym samym pokarmem, którym jest Chrystus, manna z nieba. „Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot” (Jana 6:33).

Jezus często mówił do swoich uczniów w podobieństwach, a każde podobieństwo zawierało ukrytą Bożą prawdę. Te tajemnice były podzielane przez Ojca, Syna i Ducha Świętego jeszcze przed stworzeniem: „Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata” (Mat. 13:35). Jezus zaświadcza, że te ukryte prawdy są objawiane tylko tym, którzy poświęcają czas, aby je poznawać.

Jezus oświadczył: „Ja jestem chlebem żywota... jestem tym żywym chlebem, który zstąpił z nieba ... kto Mnie spożywa, będzie żył przez Mnie” (Jana 6:35,51,57). Ten obraz chleba jest ważny. Nasz Pan mówi nam: „Jeżeli przyjdziecie do Mnie, będziecie nakarmieni. Będziecie złączeni ze Mną, jak członki Mojego ciała.. Dlatego otrzymacie siłę z tego życia, które jest we Mnie.” I rzeczywiście każdy członek Jego ciała czerpie siłę z tego samego źródła, Chrystusa, który jest głową. Wszystko, czego potrzebujemy, aby prowadzić zwycięskie życie, wypływa z Niego.

Ten chleb jest tym, co nas wyróżnia, jako członków Jego ciała. Jesteśmy odłączeni od reszty ludzkości, gdyż karmimy się jedynym bochenkiem, Jezusem Chrystusem. „Wszyscy jesteśmy uczestnikami tego chleba” (1 Kor. 10:17).