BLISKI JEST DZIEŃ CHRYSTUSA

Paweł pisał: „ Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański” (2 Tesaloniczan 2:1,2).


Szydercy pokazują: „Zobaczcie, ktoś w pierwszym kościele zaniepokoił wierzących poprzez poselstwo, że Chrystus miał niedługo przyjść. Paweł powiedział im: 'Nie martwcie się o to. Niech was to nie niepokoi.”

Ale tak nie mówi oryginalny tekst grecki. Podstawowym słowem jest tutaj [nie bądźcie zaniepokojeni] ... że dzień pański już nadszedł. Tesaloniczan niepokoiło to, że myśleli, iż Chrystus już przyszedł, a oni tego nie zauważyli. Paweł zapewnia ich w następnym wersecie: „Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia” (2:3). Paweł odnosił się tylko do ich strachu, kiedy pisał: Nie martwcie się, gdyż te dwie rzeczy muszą się wypełnić najpierw.”

Jaka więc była główna nauka Pawła na temat przyjścia Chrystusa? Znajdujemy ją w dwóch fragmentach: „A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył” (Rzymian 13:11,12). Paweł wołał: „Obudźcie się! Minęła już północ. Przyjście Pana się przybliża,więc pobudzajcie się. Nie bądźcie leniwi. Jezus przyjdzie po tych, którzy Go oczekują.”

Sceptycy mogą pytać: „A co ze słowami samego Pawła? Powiedział przecież, że muszą się wypełnić dwie rzeczy, zanim Chrystus powróci. Po pierwsze, Pan nie może przyjść zanim nie nastąpi wielkie odstępstwo. Po drugie, musi przyjść antychryst i zająć miejsce w świątyni, żądając, aby ludzie oddawali mu pokłon, zanim przyjdzie Jezus.

Po pierwsze, musiałbyś być dobrowolnie ślepy, żeby nie widzieć jak straszne odstępstwo ogarnia cały świat. Niewiara ogarnia narody, a wierzący wszędzie tracą wiarę. Odstępstwo, o którym mówił Paweł już nastąpiło.

Może niektórzy powiedzą: „Paweł wyraźnie stwierdza, że Jezus nie może powrócić dotąd, aż antychryst okaże swoją moc.” Zwróć uwagę co mówi Pismo: „Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna” (1 Jana 2:22). Według Jana, antychryst jest to ktoś, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Ponadto mówi, że coraz większa ilość takich antychrystów jest dowodem na to, że żyjemy w dniach ostatecznych. Krótko mówiąc, nic nie może powstrzymać powrotu Chrystusa!