ZWAŻCIE JAK SIĘ WAM POWODZI

Dzięki Bogu za proroka Aggeusza. Tu mamy męża Bożego, który żyje w zwycięstwie, kogoś, kto miał zmysł Boży, chodził w łasce i było dla niego otwarte niebo. Przyszedł on na teren niedokończonej świątyni w Jerozolimie i przekazał Zorobabelowi i Jozeumu takie ostrzeżenie: „Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi” (Aggeusza 1:4-5).

Było to wezwanie, aby przestali się koncentrować na sobie – nie tylko na własnych wygodach, ale też na rozpaczy nad sobą. Aggeusz mówił: „Zapomnijcie o przeszłości! Już czas, żebyście powstali z letargu. Pomimo wszystkich waszych grzechów Bóg chce, abyście na nowo podjęli Jego dzieło tam, gdzie go przerwaliście. Teraz więc bierzcie swoje narzędzia pracy i odzyskajcie waszą ufność w Panu. Wracajcie do swoich komór modlitwy, na nowo do zaufania Bogu. Niedługo znowu usłyszycie Jego głos.!”

Pismo mówi, „Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, ... i ducha arcykapłana Jozuego, ... i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga” (w.14). Potem Bóg dalim taką obietnicę: „Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. ... Od dnia dzisiejszego Ja będę wam błogosławił” (2:18-19).

Zorobabel i Jozue na nowo chodzili w wierze i sprawiedliwości. A teraz prorok przyniósł im najlepsze słowo ze wszystkich: Bóg usunie te przeszkody, które prawie ich zniszczyły! „Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny” (Zachariasza 4:7).

Umiłowani, o to chodzi w waszych obecnych doświadczeniach. Bóg poruszy na nowo twoje serce i zobaczysz dokończenie twojego powołania. Duch Święty zniszczy każdą warownię w twoim życiu – nie twoją siłą, ale Jego siłą. Wtedy dokończysz biegu, jaki Bóg dla ciebie zaplanował. I tak jak Zachariasz, będziesz mógł wołać: Łaska łaska! Bóg był dla mnie miłosierny i łaskawy!”