ZATRWOŻONE SERCE

Jezus powiedział, „Niechaj się nie trwoży wasze serce i nich się nie lęka” (Jana 14:27). Ale fakt jest taki, że wielu chrześcijan ma zatrwożone serca i żyją w strachu. Jezus powiedział też w tym samym wersecie: „Pokój zostawiam wam, Mój pokój daję wam.” Ale niewielu wierzących może szczerze powiedzieć, że cieszą się ustawicznym pokojem umysłu. Dla wielu, pokój przychodzi i odchodzi, zostawiając ich zmartwionych, niespokojnych i nękanych przez stres.

Oto co prorokował Zachariasz o nadchodzącym Mesjaszu: „że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze” (Łukasz 1:74-75).

Umiłowani, Jezus przyszedł na tę ziemię i umarł za grzesznych ludzi, abyśmy mogli chodzić z Bogiem bez bojaźni, ciesząc się Jego pokojem przez wszystkie dni naszego życia.

Bez strachu, tylko w pokoju umysłu i serca przez wszystkie nasze dni! W to wchodzą dobre i złe dni, dni cierpienia, zamętu, doświadczeń i niepewności. Bez względu na to co nas spotka, mamy się cieszyć pokojem cały czas.

Zachariasz dodał takie słowa o Jezusie: „ By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju” ( w. 79). On mówił, że Jezus będzie prowadził wszystkie Swoje dzieci na drogę pokoju, a nie niepokoju, pustki czy strachu.

Jezus jest Księciem Pokoju. Po Jego narodzinach aniołowie śpiewali: „Pokój na ziemi!” Jego Ewangelia jest nazwana ewangelią pokoju i On obiecał: „We Mnie pokój mieć będziecie” (Jana 16:33). Cała Ewangelia jest o pokoju. „ Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa” (Dz. Ap. 10:36).

Na tym świecie będziemy mieli ucisk, prześladowanie i ogniste doświadczenia - „na zewnątrz walki, wewnątrz obawy,” według Pawła (2 Kor. 7:5). Będziemy kuszeni, będziemy cierpieć z powodu Chrystusa, a wiatry przeciwności będą próbowały przewrócić nasz dom wiary, który budujemy na Skale naszego zbawienia – Jezusie – ale my będziemy mieli pokój z powodu Niego.