NIEZWYKŁE SŁOWO

Niedawno Duch Święty dał mi niezwykłe słowo, takie, którego nie chciałem słyszeć! „Masz bardzo ograniczoną wizję Pańskiego oceanu dobroci i miłosierdzia. Przeżyłeś wiele poczucia winy, potępienia i strachu, ponieważ nie pozwoliłeś Duchowi Świętemu, bo objawił ci Moje przebaczające, uzdrawiające i pojednawcze miłosierdzie. Nie znasz Mnie ze strony Mojej delikatności!”

Bóg pokazał mi, że to jest mój główny powód wielu moich rezygnacji i odpadania. Kiedy atakuje grzech – kiedy szatan naciera jak powódź, kiedy popadasz w jakiś stary nawyk lub grzech – diabeł powoduje zniewolenie. Najpierw przychodzi poczucie winy, a potem serce napełnia strach. Wtedy twoją duszę ogarnia poczucie zawodu i bezsilności. W tym punkcie większość wierzących ucieka od łaski – ponieważ ich zrozumienie Bożego miłosierdzia jest bardzo ograniczone.

Szatan przychodzi do ciebie i mówi, „Przekroczyłeś granice. Wyznawałeś swój grzech już wiele razy. Teraz już nie ma możliwości, by Bóg ci przebaczył, bo zgrzeszyłeś przeciw światłości. Jeżeli wrócisz i wyznasz to jeszcze raz, to i tak znowu zgrzeszysz. Zrezygnuj już teraz!”

Diabeł nie chce, byś zobaczył ocean miłosierdzia Bożego; on chce, byś widział tylko przecieki! Z powodu naszej ignorancji na temat przebaczającej, odnawiającej mocy miłości Chrystusa, jesteśmy niszczeni. Nie mamy miłosierdzia dla siebie, ponieważ jesteśmy strasznie związani naszą ograniczoną wizją. Nasze oczy nie zostały jeszcze otwarte na bezgraniczne miłosierdzie naszego Ojca! Jesteśmy związani przez fałszywe, ograniczone zrozumienie Jego miłosierdzia i uważamy za niemożliwe uwierzyć, lub zaakceptować to, co powiedział Jakub: „Oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan” (Jakub 5:11).

Ten wiersz oznacza, „Bóg jest łatwo zraniony naszymi kłopotami i bólami. On odczuwa nasz ból i nasze upadki, i jest dla nas miłosierny oraz pełen współczucia. On nas kochał nawet wtedy, kiedy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi. Nawet kiedy Go obrażamy, On jest gotów nam pomóc, odnowić i przebaczyć nam.”

Słowo miłosierdzie oznacza delikatne i pełne współczucia traktowanie przestępcy, nad którym ma władzę.” Bóg ma moc skazać nas na piekło za każdym razem, kiedy zgrzeszymy; On ma nad nami władzę i może zrobić z nami to, co Jemu się podoba, A Jemu podoba się być współczującym, kochającym i dobrotliwym dla tych, którzy najbardziej Go zawiedli.