POSADZONY NA TRONIE JAKO KRÓL

Apostoł Paweł pisze, że kiedy Jezus powróci, to „ Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów” (1 Tym. 6:15).Paweł właściwie mówi tak: „Kiedy przyjdzie Chrystus, to On pokaże wszystkim kto jest Panem!”

Bóg Ojciec posadził na Tronie Chrystusa, jako króla nad wszystkimi narodami i cała przyrodą i jako Pana nad kościołem. Paweł powiada: „Nie ma znaczenia to jak rzeczy wyglądają na zewnątrz. Może się wydawać, że wszystko wymyka się spod kontroli i jak gdyby diabeł przejął władzę. Ale prawda jest taka, że Bóg poddał wszystko pod stopy Jezusa i On jest nadal królem nad wszystkim!”

„ W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.” ( Kolosan 1:16). „On także jest Głową Ciała, Kościoła; ... aby we wszystkim był pierwszy” (w. 18).

Te fragmenty pokazują, że wszechmogący Bóg wyznaczył Jezusa Chrystusa jako Pana i wszelka władza została przekazana w Jego ręce. Ale wokół nas widzimy nasze społeczeństwo i rządy, które detronizują Chrystusa i nie chcą uznać Jego autorytetu i królestwa. Usuwamy Boga z naszych szkół i sądów i ignorujemy Go w ustalaniu naszych praw. Teraz już zbieramy straszne żniwo.

Ja uważam, że odrzucenie panowania Chrystusa w Ameryce jest powodem wszelkiego przelewu krwi, przemocy, nienawiści rasowej, rozkładu moralnego, narkomanii i wybuchu śmiertelnych chorób związanych z seksem w naszym społeczeństwie. Ludzie stanowiący prawo, nauczyciele i media sprawili, że o Bogu się nie wspomina.

Ale mój niepokój sięga poza to, że Ameryka odrzuciła autorytet Jezusa. Ja wierzę, że problem detronizacji Chrystusa jest dużo gorszy, dużo bardziej tragiczny, ponieważ to się dzieje w kościele. To jest prawda! Nasz wywyższony Pan jest detronizowany w kościołach w całym kraju i w życiu wielu wierzących.

Jest to zrozumiałe, że bezbożni ludzie będą chcieli detronizować Chrystusa. Ale jak to musi smucić Boga, kiedy widzi jak detronizują Chrystusa ci, którzy nazywają siebie według Jego Imienia.