TA SAMA CHWAŁA

„Kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie” (Jan 14:21). „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli... A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś  aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności” (Jan 17:21-23 , podkreślenie moje).

Popatrzcie inaczej na to, co podkreślono pochyłym drukiem. Jezus właściwie mówi, „Chwałę, którą Mi dałeś Ojcze, Ja dałem im”. Tu Chrystus przekazuje niesamowite stwierdzenie. Mówi, że my otrzymaliśmy tą samą chwałę, którą Ojciec Jemu dał. To zdumiewająca myśl. Ale co to za chwała, która była dana Chrystusowi i jak nasze życie przejawia tą chwałę? To nie jest jakaś aura emocji; to nieskrępowany dostęp do Ojca Niebiańskiego!

Jezus ułatwił dla nas dostęp do Ojca, otwierając drzwi przez krzyż: „Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu: (Efezjan 2:18). Słowo „dostęp” oznacza prawo wejścia. Ono określa wolne przejście, jak również łatwy dostęp: „W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego” (3:12).

Czy widzicie, co Paweł tu mówi? Przez wiarę doszliśmy do miejsca nieskrępowanego dostępu do Boga. Nie jesteśmy jak Estera w Starym Testamencie. Ona musiała czekać na znak od króla, zanim mogła wejść przed tron. Tylko jeżeli on wyciągnął swoje berło, Estera mogła pójść dalej.

W przeciwieństwie do tego, ty i ja jesteśmy już w sali tronowej. I mamy prawo i przywilej mówić do Króla w każdym czasie. Jesteśmy zaproszeni, by przedstawiać Mu nasze prośby: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hebr. 4:16).

Kiedy Chrystus usługiwał na ziemi, nie musiał wymykać się na modlitwę, by zrozumieć wolę Ojca. On powiedział, „Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni” (Jan 5:19). Dzisiaj my mamy taki sam dostęp do Ojca, jaki miał Chrystus. Może powiesz, „Chwileczkę, czy ja mam taki sam dostęp do Ojca, jaki miał Jezus?”

Tak, jak Jezus, mamy się często modlić i gorliwie szukać Boga, oczekując na Pana. Nie musimy udawać się gdzieś, by błagać Boga o siłę i prowadzenie, bo mamy tego samego Ducha, który mieszka w nas. Ten Duch Święty objawia nam myśli i wolę Ojca.