CZTERY OCZEKIWANIA

Bóg daje obietnice i dotrzymuje obietnic i On przemówił do mojego serca o czterech rzeczach, w których ludzie Boży mają Mu zaufać. Te oczekiwania są oparte na obietnicach, które Bóg nam dał.

1. Oczekuj nagrody, jeżeli pilnie szukasz Pana. „[Bóg] nagradza tych, którzy go szukają” (Hebr. 11:6).

Możesz z wiarą prosić o dowód od Boga, dla zachęty i ożywienia twojej pewności. Bóg zawsze przychodzi na czas i On wie, że potrzebujesz promyka nadziei i dobrych wiadomości w czasie doświadczeń. Oczekuj, że On dotrzyma obietnic, by wynagrodzić cię, kiedy jesteś w największej potrzebie. Bóg nie może kłamać. On powiedział, że nagradza tych, którzy Go szukają. Szukaj Go codziennie i wierz, że ten rok będzie rokiem wielkich duchowych błogosławieństw.

2. Oczekuj, że zobaczysz progresywny cud w twoim życiu. „U Boga wszystko jest możliwe” (Mar. 10:27).

Ja wierzę w cuda natychmiastowe i progresywne. Progresywne cuda zaczynają się w sposób niewidoczny i cichy, i powoli się rozwijają, co pewien czas mały dowód miłosierdzia. Oczekuj, że Bóg będzie działał w misterny sposób, niewidoczny dla ludzkiego oka.

3. Oczekuj wejścia w obiecane przez Boga miejsce odpocznienia. „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego;.... Starajmy się wejść do owego odpocznienia” (Hebr. 4:9,11).

W ostatnich kilku latach oglądamy zalew niesamowitych nieszczęść, problemów i doświadczeń. Wśród nich Pan pragnie, byście wierzyli, że On poprowadzi was do miejsca obiecanego odpocznienia. Bóg nigdy nie chciał, by Jego dzieci żyły w strachu i rozpaczy. Potrzebujemy brawurowej wiary i zaufania Bogu w obliczu strachu, kłopotów i samej śmierci.

4. Oczekuj, że Duch Święty zawsze będzie w Jego świątyni. „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego”? (1 Kor. 6:19).

Duch Święty jest w sercu wierzącego. On jest wszechobecny na całym świecie. Ja każdy dzień rozpoczynam ze świadomością, że On jest tutaj, w Swojej świątyni, by mnie pocieszać, prowadzić, zachęcać, namaszczać i ukazywać mi chwałę Jezusa Chrystusa w ciągle wzrastającym objawieniu. On chce, byś oczekiwał manifestacji jego obecności w tobie coraz więcej każdego dnia. Chce doprowadzić cię do niezachwianej wiary tak, jak prowadził Swoich uczniów.

Wierz tym obietnicom! Trzymaj się tych oczekiwań, a zobaczysz, jak Bóg czyni wspaniałe rzeczy.