BÓG MA WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Obecnie cały świat drży z powodu terroryzmu i kataklizmów, jakie obserwujemy na ziemi. Codziennie budzimy się słysząc o innej katastrofie. Niektórzy obserwatorzy mówią, że jesteśmy świadkami początku trzeciej wojny światowej.


Niewierzący są przekonani, że nie ma rozwiązania, że wszystko pogrąża się w chaosie, gdyż nie ma „władzy, która wszystko widzi.” Ale ludzie Boży widzą to inaczej. Wiemy, że nie ma powodu do strachu, ponieważ Biblia przypomina nam ciągle na nowo, że Pan ma wszystko pod kontrolą. Nic na tym świecie nie dzieje się bez Jego wiedzy i przyzwolenia.


Psalmista pisze: „Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami” (Psalm 22:29). Podobnie prorok Izajasz oświadcza światu: „Zbliżcie się, narody, aby słuchać, i wy, ludy, słuchajcie uważnie! Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta” (Księga Izajasza 34:1). Mówi: „Słuchajcie narody i nadstawcie ucha. Chcę wam powiedzieć coś ważnego o Stwórcy świata.”


Izajasz mówi, że kiedy Boży gniew obróci się przeciwko narodom i ich armiom, to sam Pan wyda ich na zabicie. „Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi, oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku...Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość. ...[Bóg] siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze ... Z kim więc mnie porównacie” (Księga Izajasza 40:15,17, 22, 25).


Izajasz mówi więc do ludu Bożego, zniechęconego i strapionego wydarzeniami na świecie. Daje taką radę: „Spójrzcie na chwałę niebios. Zobaczcie miliony gwiazd. Wasz Bóg stworzył i nazwał każdą z nich. Czy nie jesteście dla Niego cenniejsi niż one? Dlatego nie bójcie się.”


Musimy wiedzieć, że w niebie jest mapa, plan, który nasz Ojciec wyrysował dla biegu historii. On też zna koniec już na początku. Wierzę, że kiedy ten plan się realizuje, powinniśmy zadawać sobie pytanie: „Na czym skupione jest oko Pana?” Boże oko nie jest skupione na dyktatorach tego świata, ani na ich pogróżkach.


Pismo zapewnia nas, że bomby tych ludzi, ich armie i potęgi, są niczym dla Pana. On się z nich śmieje i postrzega ich jak odrobinki pyłu, które niedługo zdmuchnie (zobacz Izajasza 40:23,24).