PROWADZĄCY DUCH ŚWIĘTY

Kiedy Pismo Święte mówi, że Duch Święty „przebywa” w nas, to znaczy, że Duch Święty przychodzi i przejmuje kontrolę nad naszym ciałem, czyniąc z niego Jego świątynię. Ponieważ Duch  Święty zna myśli i głos Ojca, to przekazuje nam Boże myśli: „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi” (Jan 16:13). Duch Święty jest głosem Bożym w nas i dla nas.

 

Jeżeli Duch Święty przebywa w tobie, to będzie cię osobiście pouczał. Wiedz, że On mówi nie tylko do pastorów, proroków i nauczycieli, ale do wszystkich naśladowców Jezusa. To jest widoczne w całym Nowym Testamencie, kiedy Duch Święty prowadził Jego ludzi, stale im mówiąc, „Idź tu... idź tam... wejdź do tego miasta... namaść tego człowieka...” Pierwsi chrześcijanie byli prowadzeni wszędzie i we wszystkim przez Ducha Świętego.

 

Duch Święty nigdy nie powie ani jednego słowa w sprzeczności z Biblią. Zamiast tego On używa Pisma Świętego, by wyraźnie mówić do nas. On nigdy nie daje nam „nowego objawienia” w oderwaniu od Słowa Bożego. On otwiera nam  Jego objawione Słowo, by prowadzić, pocieszać i pokazywać nam rzeczy przyszłe.

 

Jestem przekonany, że Bóg mówi tylko do tych, którzy, jak Mojżesz „stoją przed Nim”. To znaczy, że mamy spędzać wartościowy czas codziennie z Panem – oczekując, że otworzy nasze serca na oścież, byśmy słyszeli Jego głos, a nie wchodzili w pośpiechu przed Jego oblicze, wierząc, że On pragnie mówić do nas. On niczego przed nami nie ukrywa – nie pozwoli też, byśmy byli oszukani lub pozostawieni w niepewności. Nawet w najtrudniejszych chwilach będziemy cieszyć się czasem wielkiej radości – bo On będzie objawiał nam Siebie jak nigdy dotąd.