SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEZ WIARĘ by Gary Wilkerson

Dzisiaj wielu wierzących jest zmęczonych swoimi wysiłkami, aby odsunąć grzech. Wkładają w to całą swoją energię dotąd, aż zostanie z nich wysączona ostatnia uncja radości. Zwycięstwo, jakie Chrystus dla nich zdobył gubi się w ich zwiększonych wysiłkach, żeby ustanowić swoją własną sprawiedliwość.

Sprawiedliwość, którą chce się osiągnąć przez cokolwiek innego niż wiara, zawsze zawiedzie. Nie może być Bożej sprawiedliwości i naszej własnej. To by znaczyło, że są dwie Ewangelie: Jego i nasza. Nie możemy mieszać naszej własnej sprawiedliwości z Bożą świętą sprawiedliwością.

Może się zastanawiasz: „Ale czy nie powinniśmy dołożyć jakichś starań? Czy Biblia nie mówi, że mamy stronić od grzechu?” Jedyną drogą uciekania od grzechu jest poprzez Jezusa! On nie jest tylko prawdą, którą przyjmujesz; On jest żywym Bogiem i tym, który ciebie uświęca. Jego uświęcające dzieło w tobie nigdy się nie kończy w dzień czy w nocy.

Paweł odpowiada na to pytanie własnych wysiłków w Rzymian 9, gdzie mówi o ludziach, którzy właściwie osiągnęli sprawiedliwość: „ poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary” (Rzymian 9:30). Ci ludzie nie zamęczali się poprzez swoje wysiłki, ani też nie byli przybici poprzez swoje upadki. Oni położyli całą swoją wiarę w ofierze Jezusa za nich na krzyżu – i byli podtrzymywani poprzez Jego obfitujące życie.

„Chrystus jest końcem Zakonu ku usprawiedliwieniu każdemu, który wierzy” (Rzymian 19:4). Chrystus jest końcem. Nie ma nic więcej! „Dlatego nie zależy to od ludzkiej woli czy wysiłku, ale od Boga, który jest miłosierny.” (Rzymian 9:16). Te wersety przyniosły wolność dla wszystkich pokoleń wierzących.

Przyjacielu, czy jesteś zniechęcony wysiłkami, żeby wypaść lepiej? Czy jesteś zmęczony niekończącym się powtarzaniem ponownych obietnic i upadków? Niech ustanie wszelkie twoje staranie. Twoja właściwa pozycja przed Panem nie zależy od twojej woli, ale od Boga. Zaufaj tylko Jemu, a On ci da zwycięstwo.