LEPIEJ NIŻ U WAS NA POCZĄTKU

„I ... uczynię, że będzie się wam powodziło lepiej niż na początku” (Ezechiela 36:11). Jest to obietnica wielkiego dzieła Bożego – większego niż Pięćdziesiątnica – jaki nastąpi w tych ostatnich dniach.

Przypomnij sobie swoje duchowe „początki”, kiedy zostałeś zbawiony. Byłeś tak szczęśliwy i podekscytowany Jezusem Teraz Bóg ci mówi, „Ja uczynię coś jeszcze lepszego dla ciebie!” On będzie czynił lepsze rzeczy w kościele niż dotąd. Lepsze niż nad Morzem Czerwonym? Lepsze niż to, kiedy Eliasz sprowadził ogień z nieba i zamknął deszcz? Tak, Bóg ma coś lepszego.

„Co mogłoby być lepsze?” zapytasz. „Nasza wiara jest zbudowana na tych wielkich przykładach.” Umiłowani, będziemy oglądać najpełniejsze objawienie Jezusa Chrystusa w historii ludzkości. A tu jest wielkość takiego cudu: Bóg weźmie najbardziej brudne, najbardziej zepsute pokolenie wszech czasów – pokolenie z najbardziej kamiennymi sercami w historii – i oczyści je, da im kochające serca i uczyni z nich świętą trzodę.

„Pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec” (Ezechiel 36:37-38). Bóg zbawi „trzodę” - wielki tłum – mężczyzn i kobiet. Będziemy widzieć grzeszników zbawionych i wyrwanych z różnych miejsc życia: Żydów, Muzułmanów, bogatych, biednych, morderców, ludzi z najróżniejszych środowisk.

Powiesz: „To nic nowego. Bezbożni grzesznicy zawsze byli oczyszczani przez Chrystusa. Bóg to robił od czasu krzyża.” To prawda, ale pamiętajcie, że grzech się rozmnaża; bezbożność jest coraz gorsza. A tam gdzie się rozmnaża grzech, Boża łaska obfituje jeszcze bardziej.

Nad Morzem Czerwonym diabeł posuwał się do przodu i groził uderzeniem na Boży lud. Dzisiaj różnica jest taka, że udało mu się już uzyskać przewagę nad odstępczym kościołem, gdzie pojmał i zniewolił miliony ludzi: „ Ponieważ ... zastawiono na was pułapkę, abyście się stały własnością pozostałych narodów, i ponieważ dostałyście się na języki i obmowę ludzką” (Ezechiel 36:3).

Ale teraz Bóg zacznie wchodzić z tego powodu: „Ponieważ wróg powiedział o was: Cha! Prastare wzgórza stały się naszą własnością” (w. 2). Szatan i jego zgraja szydziły i naśmiewały się, mówiąc: „Zniszczyliśmy dzieło Chrystusa na ziemi!” Ale Bóg mówi: „Ze względu na Moje Imię, Ja dokonam wielkiego wybawienia.”

Będziecie potrzebowali wiary, żeby zrozumieć ten cud, bo on przyjdzie w najtrudniejszym i najbardziej krytycznym czasie w historii kościoła. Bóg to sprawi, że Jego trzoda będzie chodziła w sprawiedliwości. On spowoduje takie przekonanie o grzechu, że wierzący będą dosłownie nienawidzić swoje grzechy przeszłości. „ I pomnożę na was ludzi ... będziecie się pomnażać i przynosić owoce ... i będę wam czynił lepiej niż na początku” (Ezechiel 36:10-11).