SIŁA ABY STAĆ

Biblia mówi, że radość Pana jest naszą siłą. Bez niej nie mamy mocy, aby stać. Umiłowani, musimy się pilnować, ponieważ poczucie winy i potępienia z powodu grzechu zupełnie zniszczą naszą radość Pana!

Wielu chrześcijan jest teraz w tych więzach. Nie chcą przyjąć pełnego przebaczenia i wierzą, że nie mają prawa, aby być radosnymi. W całej Biblii Bóg wylewa Swój olej radości na tych, którzy nauczyli się nienawidzić swój grzech i kochać Jego sprawiedliwość. To mówi Słowo o Jezusie: „Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich” (Hebr. 1:9).

Ludzie, którzy odrzucili swoje grzechy i chodzą z Panem mogą mieć walkę, które jeszcze nie jest zakończona. Ale jest w nich takie pragnienie do Pana, taki głód, że wynik jest pewny: będą mieli radość!

Wyobraź sobie, że Jezus ukazuje się w ciele, ubrany jako normalny człowiek i siada koło ciebie. Zraniony, pobity chrześcijanin, na jego twarzy widać niezadowolenie, poczucie winy, potępienia i strachu, że ty Go nie poznajesz, kiedy zaczyna z tobą rozmawiać:

Pyta: „Czy Ty naprawdę kochasz Pana?”
Ty prawdopodobnie byś odpowiedział: „Oczywiście, bardzo!”
„Zgrzeszyłeś, prawda?”
Odpowiadasz, „T-t-tak”
„Czy wierzysz, że On przebacza wszystkim, którzy wyznają i odwracają się od swoich grzechów?”
„Tak, ale ... Przykro mi, proszę pana. Ja wierzę, że zraniłem mojego Zbawiciela, naprawdę Go zraniłem.”
„Jeżeli wyznałeś, to dlaczego nie przyjąłeś Jego przebaczenia??”
„Zrobiłem to wiele razy!”
„Czy wierzysz, że On przebacza 499 razy – za każdym razem, kiedy wyznajesz i pokutujesz?”
„Tak”
„Czy nienawidzisz swój grzech? Czy nadal chcesz Jego?”
„Ależ tak!”
„To dlaczego pozwalasz, aby diabeł okradał ciebie ze zwycięstwa krzyża, mocy krwi Baranka? Dlaczego nie przyjmujesz Jego radości i nie patrzysz do góry?”

Umiłowani, nie poddawajcie się i nie rezygnujcie z waszej radości Pana. Macie prawo aby Go wielbić – śpiewać, wykrzykiwać i być szczęśliwymi w Panu – ponieważ macie Ojca, który przebacza!