ODRZUCAJĄC RADĘ PANA

Kiedy prorok Ozeasz opisywał straszne żniwo zbierane w wyniku detronizacji Boga z Jego panowania i zwracanie się do ludzkiej siły, to kierował to do ludzi, których Pan nosił na Swoich ramionach przez te wszystkie lata.

Bóg błogosławił i zaopatrywał Izraela, dając im domy, których nie budowali i winnice, których nie sadzili. On wzbudzał bogobojnych mężów, żeby przemawiali jako prorocy i dawał ludziom wyraźne wskazówki – i przez lata ci ludzie doświadczali Bożej wierności. Słuchali Jego rady i nie zwracali się do ciała. Kiedy Bóg mówił do nich, byli posłuszni. Byli w cudowny sposób wybawiani od mocarnych wrogów.

Ale teraz nadszedł czas odstępstwa Izraela i Pan ich oskarżał, że są winni strasznej bezbożności. „Są zepsuci do głębi...: (Ozeasza 9:9) „Wszyscy ich książęta to buntownicy” (w. 15).

Co było tym okropnym grzechem, który oni popełnili? Czy było to pijaństwo, perwersja seksualna, pożądliwość, cudzołóstwo, morderstwo? Nie, Bóg powiedział, że ich bezbożność to było odwrócenie się od Jego rady i zamiast tego słuchanie człowieka: „Bóg ich odrzuci, ponieważ nie słuchali Jego” (w. 17). W Bożych oczach, największą bezbożnością, jaką może popełnić człowiek wierzący jest to, że nie polega on już na Nim.

Pan mówił do Izraela, „Wy już nie pokładacie ufności we Mnie. Ja już nie jestem waszym przewodnikiem, źródłem waszej mądrości; teraz wy zwracacie się do mądrości ludzkiej. Wracacie z powrotem do Egiptu o pomoc, z powrotem do miejsca, z którego was wyrwałem. Odrzuciliście Moje Słowo i odwróciliście się od Mnie.

Wielki prorok purytański kiedyś napisał: „Czysta moc nigdy nie boi się o współpracę. Ona po prostu wymaga.” Innymi słowy, Bóg nie mówi nam, „Wy wykonajcie swoją część, a ja wykonam moją. Tylko od czasu do czasu skonsultujcie to ze Mną.” Nie! Bóg jest czysty, czysta moc i On wymagają, żebyśmy szli za Nim na pierwszym miejscu i we wszystkim. Mamy całkowicie polegać na Nim i wszystko, co jest poza tym, obniża Jego królowanie nad naszym życiem.