TAJEMNICA DUCHOWEJ SIŁY

"Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc" (Izajasz 30:15).

Tu jest Boża tajemnica duchowej siły. "Cisza i zaufanie będzie waszą siłą". Słowo cisza w hebrajskim znaczy "wytchnienie". Wytchnienie oznacza spokój, relaks, wolność od nerwowości; być spokojnym, położyć się na czymś pewnym.

Niewielu chrześcijan obecnie ma ten rodzaj ciszy i ufności. Ludzie są pochłonięci gorącą aktywnością, spiesząc się bez pamięci do zdobywania bogactwa i przyjemności. Nawet w służbie kaznodziejskiej słudzy Boży biegają zatroskani, gorączkowo szukając odpowiedzi na różnych konferencjach, seminariach i w najlepszych książkach. Wszyscy chcą wskazówek, rozwiązań i czegoś, co uspokoi ich ducha. Szukają tego wszędzie, ale nie u Pana. Nie wiedzą, że Bóg już przekazał im słowo przez Izajasza: Jeśli nie będą szukać Jego, jako źródła, ich zmagania skończą się smutkiem i zamieszaniem.

Izajasz pisze, co Boża sprawiedliwość powinna osiągnąć w nas: "I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy" (Izaj. 32:17). Jeśli naprawdę chodzimy w sprawiedliwości, nasze życie będzie wydawać owoc w postaci spokoju ducha, cichości serca i pokoju z Bogiem.

Kiedy Izajasz patrzył wokoło, widział lud Boży, zwracający się po pomoc do Egiptu, ufający człowiekowi, polegający na koniach i wozach. Ambasadorzy przyjeżdżali i odjeżdżali. Przywódcy zwoływali pilne, strategiczne narady. Wszyscy panikowali i wołali, "Co mamy robić?"

Izajasz ich zapewnił, "tak nie musi być. Odwróćcie się od waszego odstępstwa. Pokutujcie z waszego buntu i pokładania ufności w człowieku. Nawróćcie się do Pana, a On przykryje was kocem pokoju. On da wam ciszę i odpocznienie wśród tego wszystkiego, przez co przechodzicie".