POTRZEBUJESZ DUCHA ŚWIĘTEGO

Niektórzy zostali zbawieni wiele lat temu, niektórzy może rok, a niektórzy miesiące czy tygodnie. To wspaniałe być zbawionym od grzechu. Stare rzeczy przemijają, a wszystko się staje nowym. Tak się ciesze, że jesteś zbawiony.

Ale żeby być dobrym żołnierzem w służbie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie wystarczy być zbawionym. Jest dla ciebie o wiele więcej! Potrzebujesz być ochrzczony Duchem Świętym. "Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty" ( Ap. 19:2). Ci ludzie byli zbawieni, ale jest oczywiste, że nie byli napełnieni, czy ochrzczeni Duchem Świętym.

Wierzę, że jesteśmy zbawieni poprzez moc i służbę Ducha Świętego. Ale Pismo mówi nam, że do tego jest jeszcze chrzest, czy napełnienie, przejęcie nas w posiadanie przez Ducha Świętego!

Sam Jezus nie wysyłał swoich uczniów i naśladowców do świata dotąd, aż zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Na pewno Jego uczniowie mieli czyste serca. Mieli wiarę do uzdrawiania chorych, do wypędzania demonów. Mieli Słowo Pana i już głosili Chrystusa i zdobywali dla Niego ludzi. Byli świadkami Jego zmartwychwstania. Czy może być coś więcej? Oni byli gotowi umrzeć za Jezusa! Czy ich miłość do Niego nie była wystarczająca, żeby ich wysłać do świata, aby wykonywali Jego dzieła?

Kochani, to nie było wystarczające!Widzimy wyraźnie, że było coś więcej. "Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz. Ap. 1: 8).

Czy naprawdę chcesz Ducha Świętego? Czy chcesz, żeby zstąpił na ciebie i ochrzcił cię ogniem? Musisz być przekonany, że to jest dla ciebie. Musisz dojść do miejsca, w którym będziesz wiedział, że jesteś niczym, nie masz nic i nic nie możesz zrobić bez mocy i prowadzenia Ducha Świętego.

Musisz wiedzieć, że On nadal chrzci, nadal zstępuje na wierzących i bierze w posiadanie ich ciała! "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła" (Dz. Ap. 2:38-39).

Każdej godziny, każdego dnia tłumy ludzi na całym świecie są chrzczone Duchem Świętym! Czytali tę obietnicę w Biblii, albo słyszeli jak to było zwiastowane. Dlatego wołali, przyjmowali obietnicę i zostali ochrzczeni!

Chrzest jest szczególnie dla tych, którzy żyją w ostatecznych dniach. "I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało ... Wyleję w owych dniach Ducha mego" (Dz. Ap. 2:17-18). Wystarczy poprosić, żeby otrzymać: "O ile bardziej wasz Ojciec niebiański da Ducha Świętego tym, którzy proszą" (Łukasz 11:13).

Bóg chce, żebyś żył i chodził w Duchu. Nie powinieneś biegać, żeby znaleźć kogoś innego, aby zaspokoił potrzebę człowieka. Jesteś powołany, aby wypowiadać Słowo Boże tak jak Duch pobudza, wkładać ręce na chorych i wypędzać demony tak, jak to robili apostołowie. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świadkami, którzy są pełni mocy Ducha Świętego!