BOŻE SIŁY SPECJALNE

Słyszeliście o siłach specjalnych Armii Amerykańskiej – wysoko wyszkolonej armii w armii, elitarnej jednostce oddanych tej sprawie żołnierzy. Siły specjalne składają się w całości z ochotników, wojowników, którzy zostali zauważeni i wybrani przez swoich zwierzchników.

Przed wojną w Afganistanie Osama Bin Laden powiedział, że żołnierze Amerykańscy są słabi, tchórzliwi i nie są przeszkoleni do walki w górach. Przepowiedział, że Talibowie wyślą siły Amerykańskie do domu w hańbie, ale nie brał on pod uwagę Amerykańskich Sił Specjalnych. Ta nieustraszona jednostka zaatakowała Afganistan siłą zaledwie 2.000 żołnierzy. W ciągu kilku dni zlokalizowały one warownie wroga.

Ja wierzę, że Bóg czyni coś podobnego w sferze duchowej. Podczas modlitwy Duch Święty dał mi taką myśl – Bóg prowadzi tajne działania w okręgach niebiańskich. Powołuje armię w armii, sprawdzając regularne oddziały, aby ukształtować elitarną jednostkę ochotników. Ten oddział specjalny składa się z wojowników, których On może dotknąć i pobudzić do walki z wrogiem. W Biblii mamy taki obraz specjalnej milicji Saula. Słowo mówi nam: „A szli z nim rycerze, których serca Pan poruszył” (1 Sam.10:26).

Boże siły specjalne obejmują ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, nawet starszych. Szkolili się oni w ukrytej komorze modlitwy. Ich intymna społeczność z Jezusem nauczyła ich walczyć. Teraz wiedzą jak prowadzić walkę na płaszczyźnie duchowej, czy to w górach czy w dolinach.

Boża armia w armii jest w każdym narodzie. Ich działanie może obecnie być niewidoczne, ale wkrótce zobaczymy ich dzieła w imieniu i mocy Chrystusa. Boże Słowo rozchodzi się i kończy się głód. Pan zwycięży. Jego Słowo zwycięży wszystko.

„ Lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać” (Daniel 11:32).

„Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Izajasz 40:31).