PRZESZKODY WE WZRASTANIU W ŁASCE

W Efezjan 4:31 Paweł wymienia rzeczy, które musimy usunąć z naszego życia, jeżeli mamy wzrastać w łasce Chrystusowej. „Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.”

Nie pozwólmy sobie przejść do porządku dziennego nad tymi sprawami z listy Pawła. Apostoł mówi, że zdecydowanie musimy stawić czoła tym rzeczom, jeżeli mamy wzrastać w łasce. Jeżeli zignorujesz te ważne sprawy, jakie Paweł tu wymienia, to zasmucisz Ducha Świętego. Twój wzrost będzie zahamowany i skończysz jak duchowy żyjący trup.

Pierwsze trzy pozycje na liście Pawła – gorycz, zapalczywość i gniew - są łatwe do zrozumienia. Gorycz jest to odmowa pozostawienia starych ran czy przebaczenia zła z przeszłości. Zapalczywość jest to taka twierdza urazy połączona z nadzieją na odwet. Gniew jest to rozjątrzanie – albo szybki wybuch lub powolne rozpalanie oburzenia w stosunku do kogoś. Złorzeczenie są to słowa, które burzą – jest to odwrotność budowania kogoś czy wypowiadania słów budujących; złorzeczenie jest złośliwe, raniące.

Krzyk jest to nagły wybuch z powodu niczego – niepotrzebna awantura, głośny hałas z byle powodu. Wywołujemy krzyk, kiedy robimy coś wielkiego z czegoś nic nie znaczącego, albo wywołujemy scenę, zamiast starać się pomóc czy uleczyć.

Ostatnia pozycja na liście Pawła to złośliwość. Złośliwość jest to pragnienie oglądania czyjegoś cierpienia. Dla wielu chrześcijan złośliwość oznacza nadzieję, że Bóg ukarze kogoś, kto ich zranił. Jest to diabelski duch i jest zazwyczaj ukryty głęboko w sercu.

Kiedy Paweł powiada „Usuńcie te złe rzeczy spośród siebie”, to nie ma na myśli jakiego szybkiego załatwienia sprawy. Opisuje raczej proces – sprawę wzrostu, który wymaga czasu. Czasami możemy zawieść w pozbywaniu się tych złych rzeczy. Ale jeżeli szybko pokutujemy i staramy się pojednać z daną osobą, to z czasem te sprawy zbledną.