PROWADZENI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

„Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (Gal 5:25). W tej bardzo prostej instrukcji apostoł Paweł mówi nam w prostych słowach, „Jeżeli Duch Święty mieszka w tobie, pozwól Mu na pełną kontrolę twojego życia. Wszyscy mamy być prowadzeni Duchem.”

Duch Święty został posłany, by być naszym stałym, nieomylnym przewodnikiem i On przebywa we wszystkich, którzy wyznają Chrystusa Panem i Zbawicielem. Duch chce naszych ciał, jako miejsca zamieszkania i chce panować w rezydencji naszych serc.

Większość chrześcijan nie ma problemu z akceptacją tego, że Duch Święty prowadzi nas do Jezusa i że stale działa w nas, w każdym momencie. Większość z nas wołała do Niego niezliczoną ilość razy o pociechę w czasie naszego kryzysu. Czcimy Ducha, głosimy o Nim i nauczamy o Jego darach i owocu. Modlimy się do Niego, szukamy Go, błagamy, by otworzył niebiosa i ożywił Jego kościół. Wielu chrześcijan doświadczyło prawdziwych manifestacji Ducha, ale wydaje mi się, że niewiele wiemy, co to znaczy chodzenie w Duchu.

Zrozumienie prawdy o chodzeniu w Duchu, mogłoby wyzwolić wielu z zamieszania, zmagań, stresu, niezdecydowania, nawet z pożądliwości ciała. Czym więc jest ta prawda? Paweł podsumował to wyraźnie: „Chodźmy też w Duchu” (Gal 5:25).

Chrześcijanin może chodzić tylko na dwa sposoby: w ciele, albo w Duchu.

Ciało ma swoją własną, upartą wolę; ono robi to, co chce, a potem prosi Boga, by te decyzje błogosławił. Ono wstaje i deklaruje, „Pan dał mi zdrowy rozum i potrafię dokonywać inteligentnych wyborów. Nie muszę czekać na Jego prowadzenie. Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają.”

Ale chodzenie w duchu jest czymś odwrotnym. Poddajemy naszą wolę Duchowi Świętemu i ufamy Jego cichemu głosowi, że poprowadzi nas we wszystkich sprawach. Naprawdę Duch Święty został posłany, by ustanowić całkowite rządy Chrystusa w naszym życiu. Biblia mówi nam, „Kroki dobrego człowieka są kierowane przez Pana” (Psalm 37:23). I to Duch wydaje polecenia. On pragnie prowadzić i kierować każdym naszym ruchem.