JUŻ CZAS ZACZĄĆ ŻNIWO

Jezus powiedział: „Pola są dojrzałe do żniwa, i żniwo jest wielkie. Już czas zacząć żniwa” (zobacz Mat. 9:37,38). W tym momencie rozpoczęło się wielkie, ostateczne duchowe żniwo wśród Żydów i Pogan w czasach Jezusa. I to samo żniwo będzie trwać dotąd, aż Chrystus powróci.

Kiedy czytam ten fragment, zastanawiam się co Jezus widział w Swoim czasie, co spowodowało, że powiedział: „Żniwo jest gotowe, więc teraz jest czas żąć.” Czy widział duchowe przebudzenie w Izraelu? Czy w Synagodze było przebudzenie? Czy kapłani nawracali się na nowo do Boga? Czy uczeni w Piśmie i Faryzeusze byli przekonani w duchu? Jakie tam były dowody na to, że pola są dojrzałe do żniwa?

Ewangelie nie pokazują szczególnych dowodów jakiegoś duchowego poruszenia w kierunku Boga. Widzimy raczej odwrotność. Jezus był wyszydzany w Synagogach. Duchowi przywódcy narodu odrzucili Go, kwestionując jego uczciwość i boskość. Jeden religijny tłum nawet próbował Go zrzucić ze skały. Sam Chrystus napominał miasta Izraelskie za to, że nie pokutowały na Jego zwiastowanie: „Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, Tyrze i Sydonie i Kafarnaum! (zobacz Mat. 9:21-23).

Jeżeli chodzi o tłumy, to były one pogrążone w chaotycznym przygnębieniu. Pismo mówi nam: „Kiedy ich ujrzał, byli oni jak owce bez pasterza” (zobacz Mat. 9:36). Mamy tu społeczeństwo, które było wystraszone, zestresowane i przygnębione. Ludzie chodzili po omacku jak rozproszone owce, szukając kto by im pomógł. Ale właśnie w tym punkcie wielkiego niepokoju Chrystus powiedział: „Pola są gotowe do żniwa i żniwo jest wielkie.”

Czy uważasz, że słowa Jezusa na temat dojrzałego żniwa odnoszą się do teraźniejszego czasu? Gdzie widzimy dowody na to, że pola są dojrzałe i gotowe do żniwa? Czy narody pokutują? Czy w naszym społeczeństwie jest wielkie poruszenie? Czy zorganizowany kościół się budzi? Czy przywódcy religijni pragną przebudzenia i szukają na nowo Chrystusa? Czy w tym pokoleniu rozlega się wołanie o świętość?

Z kilkoma wyjątkami, ja nie widzę tego nigdzie. Ale nic z tego nie poruszyło Jezusa w tym czasie. Raczej poruszył Go smutny stan, jaki widział wszędzie wokoło. Gdzie tylko spojrzał, ludzie byli pokonywani przez rozpacz, a On powiedział: „To już czas, żeby rozpocząć żniwo.”