ZMYSŁ CHRYSTUSOWY

„ Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie (Filipian 2:5).

„Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej” (1 Kor. 2:16)

„ I odnówcie się w duchu umysłu waszego” (Efezjan 4:23).

Są to wszystko napomnienia od Apostoła Pawła. Mówi on ludowi Bożemu, „Niech zmysł, jaki jest w Chrystusie – sposób myślenia Jezusa – będzie również waszym. Jego myśli są tym, czego mamy szukać.”

Co to znaczy mieć zmysł Chrystusa? Mówiąc prosto, to znaczy myśleć i postępować tak jak to czynił Jezus. To znaczy podejmować decyzje podobne do Chrystusowych, które określają jak mamy żyć. I znaczy to podporządkowanie każdej dziedziny naszego umysłu, żeby decydować jak właściwie możemy mieć zmysł Chrystusowy.

Za każdym razem kiedy patrzymy w lustro Słowa Bożego, mamy zadawać sobie pytanie: „Czy to co widzę u siebie jest odbiciem natury i myśli Chrystusa? Czy zmieniam się na Jego podobieństwo, upodabniam do Jezusa poprzez każde przeżycie, jakie Bóg posyła do mojego życia?”

Według Pawła tu jest zmysł Chrystusowy: „On wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem” (Filipian 2:7).

Jezus podjął decyzję, kiedy był jeszcze w niebie. Zawarł przymierze ze Swoim Ojcem, że opuści Swoją niebiańską chwałę i przyjdzie na ziemię jako człowiek. Zstąpi na świat jako pokorny sługa i będzie się starał służyć, a nie żeby Mu służono.

Dla Chrystusa to oznaczało powiedzenie: „Idę, aby wypełnić Twoją wolę, Ojcze.” I rzeczywiście Jezus zdecydował przed czasem, „Odkładam Swoją wolę, żeby wypełnić Twoją, Ojcze. Poddaję moją wolę, aby wypełnić Twoją. Wszystko co mówię i robię pochodzi od Ciebie. Odkładam wszystko, aby być całkowicie zależny od Ciebie.”