PRAWDA KRÓRA NAS WYZWALAU by Gary Wilkerson

„ Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.

Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy” (Rzymian 10:1-4).

„Czy potrzebuję zarówno uświęcenia i usprawiedliwienia?” To, w jaki sposób odpowiesz na to pytanie zmieni twoje życie. Będzie to różnica między niewolą, a wolnością – zniewolenie do starego sposobu, albo wolność, aby chodzić w nowości życia. Twoja odpowiedź na to pytanie jest kluczem do sukcesu w przezwyciężaniu grzechu, pokusy, szatana i świata.

Jeżeli są wymagane zarówno uświęcenie i usprawiedliwienie, to czy pochodzą one z tego samego źródła? Jest to ważne pytanie. Jeżeli oba są wymagane, to czy osiągane są w ten sam sposób? Czy możesz się chwilę nad tym zastanowić? Ponieważ wierzę, że wielu z nas wierzy, że usprawiedliwienie przychodzi wyłącznie przez łaskę, poprzez wiarę od Boga. A wielu z nas wierzy, że to drugie przychodzi przez człowieka i tylko poprzez człowieka. Wielu niewłaściwie wierzy, że to Bóg nas usprawiedliwia, a teraz do nas należy to, aby się uświęcać – że jest to Jego odpowiedzialność, aby nas wprowadzić do królestwa, ale naszą odpowiedzialnością jest to, aby pozostawać i postępować jako pobożni ludzie, kiedy już jesteśmy w królestwie. Wielu z nas mówi, „Dostąpiłem usprawiedliwienia z łaski i teraz muszę się wysilać każdy dzień, aby osiągać uświęcenie.”

W gruncie rzeczy mówimy tak, „Dziękuję Ci Boże za usprawiedliwienie mnie. Dziękuję, że na krzyżu mnie usprawiedliwiłeś. Dziękuję, że przebaczyłeś mój grzech i zapłaciłeś karę. Stanąłeś w moim miejscu i wziąłeś na Siebie mój grzech. Dziękuję za dzieło usprawiedliwienia mnie i teraz za to chcę Ci wyświadczyć przysługę i pokazać Ci jak dobrze potrafię się uświęcić.

Prawda, która nas wyzwala, to nie jest zakon, jaki znamy, czy nasze gorliwe wysiłki, aby przestrzegać Zakonu. Prawda która nas wyzwala jest w osobie Jezusa Chrystusa. On jest jedynym źródłem wolności od naszego grzechu.