KOCHAĆ PRAWDĘ

Paweł dziękuje Bogu za ludzi, którzy pozostają niewzruszeni w trudnych czasach. Ta święta resztka powstanie przeciwko duchowi antychrysta i będzie stać mocno. Nie będą pokonani. Wręcz przeciwnie, zwyciężą świat, ciało i złego!

„My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was... że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu ... Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki ... A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie” (2 Tesaloniczan 2:13-17).

Święta resztka kocha prawdę i nie boi się napominania. Badają siebie w świetle Bożego Słowa i pozwalają, aby Ono przenikało ich do samego szpiku. Umiłowani, jeżeli wasze serca będą otwarte na prawdę – jeżeli będziecie trwać w miłości do Słowa Bożego – Pan was ugruntuje.

„Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad działem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swych ku bezprawiu. Czyń dobrze, Panie, dobrym i tym, co są prawego serca. Ale tych, którzy zbaczają na kręte drogi niech Pan odrzuci wraz ze złoczyńcami (Psalm 125:1-4).

Duch antychrysta ma różdżkę, która wskazuje na autorytet. Ale jego moc i panowanie nie dotyczy ciebie, gdyż ty jesteś cząstką Bożej świętej resztki.

„Napisałem wam ...gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego” (1 Jana 2:14).

„A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 Jana 5:4).

Niech przyjdzie duch antychrysta. Ty się nie poruszysz, bo będziesz mocno utwierdzony na prawdzie Słowa Bożego. Będziesz w Domu Bożym, oddając chwałę z czystego serca, a twoja wiara zwycięży wszystko, co wróg postawi przeciwko tobie.