ON MA IMIĘ PRZEBACZENIE

Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy” (Micheasz 7:18,19).

 

Jak się różni nasz Pan od wszystkich innych bożków, którzy są czczeni po całym świecie? Oczywiście wiemy, że nasz Bóg jest ponad wszystkich innych i jest inny pod każdym względem. Ale jednym z wyraźnych sposobów jakie znamy jest to, że naszego Pana różni od innych Jego imię: Bóg, który przebacza. Pismo Święte pokazuje naszego Pana, jako Boga, który przebacza, jedynego Boga, który ma moc przebaczać grzechy. „„Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę?”

(Micheasz 7:18).

 

Widzimy to imię Boże potwierdzone w całej Biblii.

 

l  Nehemiasz oświadczył: „Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś” (Nehemiasz 9:17). Poprawne tłumaczenie tego zwrotu „Bóg odpuszczenia” brzmi „Bóg przebłagania”, albo „Bóg przebaczenia.”

l  Mojżesz prosił Pana, żeby mu objawił Swoją chwałę. Nie pozwolono mu zobaczyć Bożego oblicza, ale Pan objawił Swoją chwałę Mojżeszowi poprzez objawienie Swojego Imienia. Jakie to imię objawił Bóg Mojżeszowi? „Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś” (2 Mojż. 34:6-7).

l  Dawid podaje nam ten sam Hebrajski opis Boga. Pisze tak:  „Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają” (Psalm 86:5). Dawid wyciągnął te słowa ze swoich własnych trudnych doświadczeń.