MOJA OBIETNICA JEST WSZYSTKIM CZEGO POTRZEBUJESZ.

Wiara jest bardzo wymagająca. Wymaga ona, żebyśmy byli posłuszni Słowu Bożemu, kiedy go usłyszymy, bez żadnych dodatkowych znaków kierunkowych. Nie ma znaczenia to jak wielkie są nasze przeszkody, jak niemożliwe nasze okoliczności. Mamy wierzyć Jego Słowu i działać na tej podstawie, beż żadnego innego dowodu. Bóg mówi: „Wystarczy ci Moja obietnica.”

Tak, jak każde inne pokolenie, my też się zastanawiamy: „Panie, dlaczego muszę przechodzić takie doświadczenie? To przekracza moje zrozumienie. Dopuściłeś tyle rzeczy w moim życiu, które nie mają sensu. Dlaczego nie ma wyjaśnienia tego, co przeżywam? Dlaczego moja dusza jest tak zakłopotana, tak pełna wielkich doświadczeń?

Posłuchaj mnie jeszcze raz. Wymagania wiary są całkowicie niezrozumiałe dla człowieka. W jaki sposób Pan odpowiada na nasze wołanie w takiej sytuacji? Posyła Swoje Słowo przypominające nam o Jego obietnicach i mówi: Po prostu bądź posłuszny. Zaufaj Mojemu Słowu, które ci dałem. On nie przyjmuje żadnej wymówki, żadnego wahania, bez względu na to jak niemożliwe mogą się wydawać nasze okoliczności.

Proszę nie zrozumcie mnie źle. Nasz Bóg jest kochającym Ojcem. On nie pozwoli, aby Jego dzieci cierpiały bezsensownie, bez powodu. Wiemy, że On ma do dyspozycji całą moc i chęć, aby oddalić każdy ból serca i każdy problem. Może tylko powiedzieć słowo i uwolnić nas od każdego doświadczenia i walki.

Jednak faktem jest to, że Bóg nie zamierza nam pokazać w jaki sposób, albo kiedy wypełni dane nam obietnice. Dlaczego? On się nie musi przed nami tłumaczyć kiedy już dał nam odpowiedź. On nam dał wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie. On jest wszystkim czego potrzebujemy w każdej sytuacji, jakie przynosi nam życie. Bóg będzie stał na Swoim Słowie, które już objawił: „Masz Moje Słowo w zasięgu ręki. Moje obietnice dla ciebie są tak i amen dla wszystkich, którzy wierzą. Tak więc odpoczywaj w Moim Słowie, wierz mu i bądź posłuszny.”