PORZUĆ SWOJĄ PYCHĘ I BĄDŹ NAPEŁNIONY DUCHEM ŚWIĘTYM

Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie Duch Święty zstępował na ludzi w niezwykły sposób! Wstrząsał budynkami, ludzie zaczynali Go wielbić nowymi językami. Duch Święty przejmował całkowitą kontrolę!

W dzień pięćdziesiąty zstąpił w postaci potężnego, wiejącego wiatru! Zstępował ogień. Kiedy zstępuje Duch Święty, następuje poruszenie (patrz Dz. Ap. 2:4, 4:11).

Jan Chrzciciel głosił, „Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łuk. 3:16).

Umiłowani, Biblia mówi wyraźnie: Kiedy Jezus przychodzi do ciebie, On chce cię ochrzcić Duchem Świętym i ogniem! Duch Święty sprowadza ogień – przeszywa miłością Jezusa. Dlaczego niektórzy wierzący są w jednej chwili gorący, a w następnej zimni, nigdy nie są całkowicie poddani? Czy dlatego, że nie pozwolili Jezusowi, by ochrzcił ich Duchem Świętym?

„A On, (Duch Święty) gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu” (Jan 16:8). Czy może ci wierzący nie są przekonani, ponieważ nie zaprosili Ducha Świętego, by zajął właściwe miejsce w nich? On jest Bożą poziomicą. On ujawnia wszystko, co nie jest podobne do Chrystusa i przekonuje, oraz daje siłę, byśmy spełniali warunki Jego Słowa. On w tym staje się naszym Pocieszycielem, bo kiedy przekonuje nas o grzechu, daje też siłę, by go odrzucić. To jest prawdziwa pociecha!

Duch Święty nigdy nie każe ci zrobić czegoś głupiego, ale On może przyjść do ciebie w taki sposób, że grzesznicy mogą myśleć, że jesteś pijany! On nie jest mile widziany w wielu kościołach, bo uważają, że jest zbyt głośny, zbyt poruszający i zbyt nieprzewidywalny!