DUCH ŚWIĘTY JEST OTRZYMYWANY PRZEZ WIARĘ

„Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?” (Gal. 3:2). Święci, to przesłanie powinno zapalić waszą wiarę i przez wiarę powinniście przyjąć wielkie Boże obietnice! „Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma” (Jak. 1:6-7).

Czy prosiłeś Boga o ten dar? Czy szukasz Ducha Świętego? Czy ustawicznie pukasz? „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łuk. 11:13).

Poproś, a otrzymasz! Szukaj twojego niebiańskiego Ojca i proś o chrzest Duchem Świętym, a On ci go da!

Obecnie spotykamy wściekłego diabła w tym świecie. On uwalnia wszelkie siły, które ma do dyspozycji, całe legiony złych mocy przygotowują się do ostatecznego konfliktu z niebem. Ale szatan nie może równać się ze sprawiedliwym, napełnionym Duchem Świętym dzieckiem Bożym, które chodzi w wierze i posłuszeństwie. Przed prawdziwie poddanym Duchowi Świętemu wierzącym legiony piekielne uciekają.

Boże, poślij Ducha Świętego! Zstąp na nas! Ochrzcij nas potężnie! Wyślij nas przeciwko twierdzom szatańskim, z bezkompromisową wiarą, że zwyciężymy!

Apostoł Paweł powiedział, „Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (Gal. 5:16). Powiedział również, „Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy (5:25).

Jako chrześcijanie, słyszeliśmy w naszym życiu takie zdanie: „Chodź w Duchu”. Wielu wierzących mówi mi, że chodzą w Duchu – ale nie potrafią mi powiedzieć, co to znaczy. Teraz zapytam was: Czy chodzicie i żyjecie w Duchu? I co to dla was znaczy?

Wierzę, że „chodzenie w Duchu” można określić jednym zdaniem: Chodzenie w Duchu, to po prostu pozwolenie Duchowi Świętemu, by wykonywał w nas to, po co Bóg Go posłał.

Uważam, że nie pozwolisz Mu tego czynić, jeżeli nie zrozumiesz, dlaczego Bóg posłał Ducha Świętego.

Duch Święty został posłany do nas od Ojca, by wykonać jeden (i tylko jeden) odwieczny cel. Jeżeli nie zrozumiemy Jego misji i działania w nas, będziemy popełniać jeden z dwóch błędów: jeden, to zadowolimy się małą porcją Jego dzieła – na przykład kilkoma darami duchowymi – błędnie myśląc, że to już wszystko, a pomijając największy Jego cel w naszym życiu. Dwa – będziemy gasić Ducha w nas i zupełnie Go ignorować, uważając, że jest taki tajemniczy, a Jego obecność musimy po prostu przyjąć wiarą i nigdy tego nie zrozumiemy.

Duch Święty przyszedł, by zamieszkać we mnie i w tobie, by zapieczętować, uświęcić, wzmocnić i przygotować nas – On został posłany na ten świat, by przygotować oblubienicę na wesele Chrystusa!

Starotestamentowy przykład takiej relacji pomiędzy wierzącymi, a Duchem Świętym znajdujemy w 1 Mojżeszowej 24. Abraham posłał swojego najstarszego sługę Eliezera, by znalazł oblubienicę dla jego syna Izaaka. Imię Eliezer znaczy „potężny, boski pomocnik” – wzór Ducha Świętego. Tak, jak ten potężny pomocnik przyprowadził Rebekę i przedstawił ją Izaakowi, tak samo Duch Święty na pewno przyprowadzi oblubienicę dla naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Bóg wybrał Rebekę na żonę dla Izaaka – i Pan prowadził Eliezera prosto do niej. Cała misja tego sługi i zadanie dotyczyły tego jednego: przyprowadzić Rebekę do Izaaka – spowodować, by zostawiła wszystko, co miała i by zakochała się w Izaaku, i była jego małżonką. Rodzice Rebeki powiedzieli do Eliezera, „Od Pana ta rzecz wyszła,... weź ją i idź, a niech będzie żoną syna pana twego, jak rzekł Pan” (1 Mojż. 24:50-51).

Tak też jest z tobą i ze mną! Bóg wybrał nas, byśmy byli Jego oblubienicą. Nasze zbawienie – nasze wybranie dla Chrystusa – tego dokonał Pan. On posłał Ducha Świętego, by przyprowadził nas do Jezusa i jeżeli Mu zaufamy, Duch Święty przeprowadzi nas bezpiecznie do domu, jako oblubienicę Chrystusa na wieczność!