JAK OSIĄGNĄĆ CHODZENIE W DUCHU?

Polecenie, by chodzić w Duchu, było dane wszystkim, a nie tylko kilku super świętym. Oto jak można osiągnąć to chodzenie: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie...” (Gal. 5:16).

1. Musisz pragnąć tego chodzenia wszystkim, co jest w tobie! Najpierw proś Ducha Świętego, by był twoim przewodnikiem i przyjacielem.

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łukasz 11:9).

Jeżeli jesteś zbawiony, to już masz Ducha Świętego. Teraz poproś Go, by przejął kontrolę – poddaj się Jemu! Musisz postanowić w swoim sercu, że chcesz, by cię prowadził. Mojżesz, mówiąc o późniejszych czasach, powiedział, „Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą” (5 Mojż. 4:29).

2. Skup się na poznawaniu i słyszeniu Ducha – a odwróć swoje oczy od kłopotów i pokus. Paweł, Sylas i Tymoteusz pogrążyli by się w strachu i depresji, gdyby skupili się na ich kłopotach. Zamiast tego, oni skupili uwagę na Bogu – chwaląc i uwielbiając Go.

Przeważnie, kiedy mamy się modlić, skupiamy się na przeszłych upadkach. Odtwarzamy sobie ciągle na nowo nasze porażki, mówiąc, „O, jak dużo dalej mógłbym być na tej drodze, gdybym nie zawiódł Boga i nie popełnił błędu w przeszłości”.

Zapomnij twoją przeszłość! To wszystko jest pod przykryciem krwi! Zapomnij również o przyszłości, bo tylko Pan wie, co cię czeka. Zamiast tego zwróć całą uwagę i serce na Ducha Świętego.

3. Poświęć więcej cennego czasu na społeczność z Duchem Świętym. On nie będzie mówił do kogoś, kto się spieszy. Czekaj cierpliwie. Szukaj Pana i służ chwal Go. Odrzuć wszelkie inne głosy, które podszeptują ci myśli. Wierz, że Duch jest większy, niż one i że On nie pozwoli, byś został zwiedziony lub zaślepiony.

„Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” )1 Jan 4:4).