BÓG CHCE CZYNIĆ COŚ NOWEGO I CHWALEBNEGO

„Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów” (Ezechiel 20:14).

Bóg chce czynić coś nowego i chwalebnego. Ta nowa rzecz przewyższa przebudzenie. Jest to dzieło Boże, które On sam inicjuje, kiedy już nie może znieść znieważania Jego świętego Imienia. Nadchodzi czas, kiedy Bóg postanawia, że Jego Słowo jest już tak podeptane, a obrzydliwości już tak zanieczyściły to, co nazywamy „kościołem”, że On musi powstać, by obronić Swoje imię przed tym zgubionym światem.

„Przez wzgląd na Swoje imię” Bóg uczyni dwie wielkie rzeczy. Najpierw oczyści narody i Swój kościół wielkimi, odkupieńczymi sądami. On zatrzyma inwazję homoseksualistów i szarlatanów na Jego dom – oczyści swoje sługi i wzbudzi pasterzy według Swojego serca.

Po drugie, Bóg uwielbi Swoje święte imię poprzez wielką interwencję miłosierdzia. W rezultacie sądów, Bóg zbawi dzień przez nadnaturalne „nawrócenie” do Siebie resztki. To, co robił dla Izraela, kiedy ich sądził, będzie czynił ponownie w czasach, które są przed nami.

Możecie to przeczytać w Ezechiela 36:21-38. W streszczeniu to proroctwo brzmi: „Ujmę się o Moje święte imię, które zostało sprofanowane wśród pogan... nie z powodu was, ale dla Mojego imienia. Poganie poznają, że Ja jestem Bogiem. Pokropię was wodą czystą i będziecie oczyszczeni od wszelkiej nieczystości. Dam wam nowe serce i nowego ducha./ Sprawię, że będziecie chodzić moimi drogami. Wybawię was od wszelkiej waszej nieczystości. Czynię to nie z powodu was, ale dla Mojego imienia”.

„Lecz Ja powstrzymałem moją rękę, a uczyniłem tak przez wzgląd na moje imię, aby nie
zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których wyprowadziłem ich.... I
poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według
waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów, domu izraelski –
mówi Wszechmocny Pan” (Ezechiel 20:22,44).