PIEŚŃ MOJŻESZA by Gary Wilkerson

Niektórzy czytając to mówią: „Wiem, że Bóg dał mi wizję. Dał mi marzenie, ale moje zasoby są zbyt małe, żeby to wykonać.”

Mojżesz powiedział, „Ja nie jestem wymowny” (2 Mojż. 4:10). Inni mogą powiedzieć, że nie potrafią dobrze śpiewać, albo że nie mają zdolności przywódczych. Ale Bóg ci mówi, „Możesz to wszystko poprzez Chrystusa, który ciebie wzmacnia.” Właśnie wtedy, kiedy jesteś bez środków, możesz oglądać Bożą chwałę.

Ja wierzę, że Bóg czasem wstrzymuje przed nami środki. Nie robi tego dlatego, żeby nas pokarać czy zranić, ale aby objawić Swoją chwałę, pokazać, że On ma wszystko czego potrzebujemy – że On nad tym wszystkim czuwa.

W 2 Mojżeszowej 14 widzimy dzieci Izraela, które uciekają z Egiptu, kiedy Bóg ich kieruje aby założyli obóz nad Morzem Czerwonym (Zobacz 2 Mojż. 14:2). Obóz nad morzem we właściwym czasie to coś wspaniałego, ale kiedy za tobą goni armia składająca się z tysięcy wozów wojennych i dobrze uzbrojonych żołnierzy, to możesz sobie pomyśleć, Ej! To nie jest miejsce, w którym chciałbym być teraz. Może nie jest to właściwy czas i miejsce, Boże!”

Kiedy dzieje się coś takiego, to istnieje bardzo silna pokusa, żeby zacząć kwestionować Boga i zacząć mówić: „Boże, gdzie jesteś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego nie objawiasz Swojej mocy?”

My wiemy, że przejście przez Morze Czerwone było wielkim sukcesem! Kiedy dzieci Izraela przeszły na drugą stronę, zaczęli śpiewać to, co jest nazwane „Pieśnią Mojżesza”, albo „Pieśnią wybawienia” z niewoli (15:1-2).

„Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał:
Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!
Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim.
On Bogiem moim, przeto go uwielbiam;
On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam.”

To jest również nasza pieśń!