CZY SŁUCHAŁEŚ KŁAMSTW?

Czy słuchałeś kłamstw szatana na temat twojego chodzenia z Jezusem? Czy myślałeś, że jesteś niegodny i nie możesz oddawać Bogu czci, aż wszystko będzie doskonałe? Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Wiesz, że szatan jest kłamcą, a ja mogę ci udowodnić, że Jezus uczynił cię czystym, godnym, by stać przed Nim i służyć Mu w wierności.

Jak stać się godnym? Przez ofiarę Chrystusa na krzyżu otrzymujesz wszelkie prawa, by uwielbiać Pana i Jemu służyć.

„Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.” (Kolos. 1:10-14).

Greckie znaczenie tego urywka mówi: „Ojciec uczynił nas odpowiednimi, godnymi, przygotowanymi charakterem – wystarczająco dobrymi, byśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości.”

To, co Jezus uczynił na krzyżu, upoważnia cię do wiecznego dziedzictwa. Jeżeli Bóg zakwalifikował cię do życia wiecznego, to uczynił cię też mocnym w charakterze. Mógłbyś „odpocząć” od służby przez miesiąc, rok, czy całe życie, próbując stać się odpowiednim dla Niego, pracując nad swoim charakterem po to, by być wystarczająco dobrym, by Bóg mógł cię użyć. Ale tych warunków nigdy nie spełnisz o własnych siłach.

Nawet jeżeli byłbyś w stanie odnieść zwycięstwo nad każdą złą rzeczą, czy każdą złą myślą, którą miałeś, dalej nie byłbyś wystarczająco dobrym w oczach Bożych. To nie jest możliwe. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie przyjmie żadnej innej sprawiedliwości, tylko Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie możesz uzyskać sprawiedliwości Chrystusa przez swoje zasługi. Jedyny sposób na jej zdobycie, to uwierzenie i zaufanie Bogu. To wszystko staje się przez wiarę w to, co Jezus uczynił!