ŻYCIE ZA ŚWIATŁEM

„A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Jana 8:12).

Jezus był i nadal jest światłością świata. Jan powiada, że ta światłość była tworzona przez życie, które było w Chrystusie. „W Nim było życie, a to życie było światłością ludzi” (Jana 1:4). Mówiąc prosto, życie, które było w Chrystusie było źródłem światłości dla świata. Wszyscy, którzy wierzą „będą mieli światłość życia” (Jana 8:12). Czym było to „życie za światłem”, o którym mówi Pismo?

Większość z nas myśli o tym życiu jako wiecznym istnieniu, które jest ucieleśnione w Chrystusie. Widzimy to jako Jego moc do udzielania wiecznego życia wszystkim, którzy wierzą. Ale Jan mówi tu o czymś więcej. Kiedy używa słowa „życie”, to mówi o całej biografii istnienia Jezusa.

Jezus mówi nam, że mamy żyć tak jak On żył. Abyśmy mogli żyć tak jak Chrystus na tym świecie, to musimy znać i doświadczać Jego życia. Nasze życie musi się utożsamiać z Jego życiem.

Chcę wam powiedzieć jak ja się utożsamiam z tym życiem, które jest w Chrystusie. Raduję się w tych dobrych, małych rzeczach, które Jezus czynił, dotykał i powiedział. Wierzę, że Jego codzienne czyny, słowa i chodzenie z Ojcem mają na celu pokazanie nam życia Chrystusa.

Myślę o przyjaźni Jezusa z Łazarzem. Myślę o Nim, jak oddalał się od tłumu po długim czasie służby. Myślę o Nim, kiedy cieszył się czasem przebywania w domu Marii, Marty i Łazarza. Myślę też o tym, jak Jezus brał w ramiona małe dzieci i błogosławił je. Myślę o Jego posłuszeństwie względem matki, nawet jako dorosły człowiek, kiedy zamienił wodę w wino na przyjęciu weselnym. Myślę o miłości Jezusa dla odrzuconych, niekochanych, biednych. Myślę o Jego współczuciu dla kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, albo o tym jak docenił wdowę, która miała tylko dwa grosze na ofiarę.

Wydaje mi się, że nie wystarczyłoby ksiąg, aby zapisać te wszystkie rzeczy, które Jezus czynił z miłości, kiedy chodził po tej ziemi. W tych fragmentach znajdujemy wskazówki w jaki sposób możemy utożsamić nasze życie z Chrystusem. W ten sposób zrozumiemy życie, które jest światłością.