POWÓD KUSZENIA

Pokusa jest to zaproszenie albo zachęcanie do popełnienia czynu niemoralnego. Obecnie szatan szaleje po całym świecie jako lew ryczący, chcąc pożreć chrześcijan poprzez potężne zachęty do niemoralności. Nikt nie jest uodporniony na to i czym bardziej zbliżasz się do Boga, tym bardziej szatan będzie się starał ciebie przesiać.


Grzesznicy nie mogą być kuszeni – tylko prawdziwe dzieci Boże! Deszcz nie może dotknąć ciała, które już jest pod wodą. Grzesznicy już są zatopieni w potępieniu i jako dzieci szatana robią to, co on im każe. Oni nie muszą być kuszeni czy zachęcani, ponieważ już są niemoralni – już potępieni. Jako niewolnicy nie mają wolności wyboru. Po prostu przechodzą od śmierci do podwójnej śmierci, „aż do wyrwania z korzeniami.” Grzesznicy mogą być dręczeni przez szatana, ale nie kuszeni. Szatan prowadzi swoje dzieci do głębszych i ciemniejszych otchłani niemoralności, ale oni już są martwi w swoich nieprawościach i grzechach i już nie prowadzą walki żywych. Dlatego Pan powiada, żebyśmy się radowali, kiedy popadamy w różne pokusy. Przeżywamy coś, co jest unikalne tylko dla dojrzałych chrześcijan.


Pokusa jest to „szkolenie w warunkach bojowych.” Jest to „ograniczona” wojna – Bóg ją ogranicza do takiego punktu, jaki „jest do zniesienia.” On chce mieć bojowników zaprawionych w walce, którzy będą mogli zaświadczyć: „byłem pod ostrzałem! Brałem udział w bitwie! Wróg był wszędzie wkoło mnie, strzelał do mnie, chciał mnie zabić, ale Bóg mi pokazał jak mam się wtedy zachowywać i nie bać się. Mam już doświadczenie, więc następnym razem nie będę się bał.”


Pokusa nie jest oznaką słabości, ani skłonnością do tego świata. Jest to raczej promocja, znak, że Bóg nam ufa. Duch prowadził Jezusa na arenę pokus na pustyni, żeby się mógł nauczyć tajemnicy mocy nad pokusą. Właściwie Bóg mówił do Jezusa: „Synu, dałem Ci Ducha bez miary. Potwierdziłem Ciebie przed światem. Teraz pozwolę szatanowi, żeby wypróbował na Tobie wszelkie swoje podstępy – żebyś widział jak jest on bezsilny – żebyś się nigdy nie bał jego dominacji – żebyś mógł głosić królestwo z wiarą, że szatan jest pokonany – że nie może Ciebie dotknąć w żaden sposób.”


Dlatego chrześcijanie są dzisiaj kuszeni. Pokusy są dopuszczane do najbardziej świętych ludzi, żeby nam pokazać ograniczenia szatana. Żeby odkryć jego słabość. Żeby pokazać szatana jako strach na wróble. Boimy się tylko tego, czego nie rozumiemy.