OBŁOK ŚWIADKÓW

W Liście do Hebrajczyków 12:1 jest powiedziane, że świat jest otoczony obłokiem świadków, którzy są z Chrystusem w chwale. Co ma do powiedzenia ten tłum niebiańskich świadków obecnemu światu? Żyjemy w pokoleniu, które jest o wiele bardziej grzeszne niż w czasach Noego. Co ci świadkowie mogą powiedzieć ludziom, których grzechy przewyższają grzechy Sodomy?


Żyjemy w czasach wielkiej prosperity. Nasza ekonomia jest błogosławiona, ale nasze społeczeństwo stało się tak niemoralne, rozwydrzone i przeciwne Bogu, że nawet ludzie świeccy ubolewają nad naszym upadkiem. Chrześcijanie wszędzie zastanawiają się dlaczego Bóg odwleka Swój sąd nad takim bezbożnym społeczeństwem.


My którzy kochamy Chrystusa możemy nie rozumieć dlaczego tak wielkie zło może nadal istnieć. Ale ten obłok niebiańskich świadków rozumie. Oni nie kwestionują miłosierdzia i cierpliwości, jakie Bóg okazuje.


Apostoł Paweł jest wśród tego obłoku świadków i daje świadectwo Bożej bezgranicznej miłości dla nawet „najgorszego grzesznika.” Życie Pawła i jego pisma mówią nam, że on przeklinał imię Chrystusa. Był terrorystą, który wyszukiwał dzieci Boże, wyciągał ich z domów, aby byli sądzeni i zabijani. Paweł mówi nam, że Bóg okazuje cierpliwość dla tego pokolenia, ponieważ jest tam wielu takich, jaki on był, ludzi, którzy grzeszą w nieświadomości.


Apostoł Piotr jest również wśród tego obłoku świadków i on też rozumie dlaczego Bóg jest tak cierpliwy. Życie Piotra i jego pisma przypominają nam, że zaparł się on Jezusa, zaklinając się, że nigdy Go nie znał. Bóg wstrzymuje Swój sąd dlatego, że jest tu mnóstwo takich ludzi, którzy nadal zapierają się Jego tak, jak to zrobił Piotr. Pan z nich nie rezygnuje tak, jak nie zrezygnował z Piotra. Jest jeszcze wielu takich jak on, o których Chrystus nadal się modli.


Kiedy rozmyślam o tym obłoku świadków, widzę twarze byłych narkomanów i alkoholików, byłych prostytutek i homoseksualistów, byłych gangsterów i sprzedawców narkotyków, byłych morderców i mężów bijących żony, byłych niewiernych i uzależnionych od pornografii – tłumy, z których społeczeństwo zrezygnowało. Wszyscy oni pokutowali i zmarli w ramionach Jezusa i teraz są świadkami miłosierdzia i cierpliwości kochającego Ojca.


Wierzę, że oni wszyscy chcieliby powiedzieć w swoim świadectwie, że Jezus ich nie osądził zanim nie skorzystali z Jego miłosierdzia. Bóg nadal kocha ten zwariowany, niemoralny świat. Niech nam pomoże kochać zgubionych tak, jak On kocha. Módlmy się dla siebie o taką miłość i cierpliwość, jaką On okazuje temu światu teraz.