KIEDY PRZYCHODZI DUCH ŚWIĘTY

Prorok Izajasz opisuje co się dzieje, kiedy Duch Święty zstępuje na ludzi. Izajasz prorokuje: „Aż będzie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las” (Izajasz 32:15).


Izajasz mówi: „Kiedy przyjdzie Duch Święty, wtedy to, co kiedyś było pustynią, staje się polem żniwa. Martwy kawałek ziemi nagle wydaje owoce. Nie jest to tylko tymczasowe żniwo. Pole owocowe rozrośnie się w las. Będziecie mogli z tego lasu wycinać drzewa rok po roku i budować stale swoją wierność.”


Izajasz dodaje: „I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu” (32:16). Według proroka, Duch Święty przynosi również poselstwo o sądzie za grzech. To poselstwo wytwarza sprawiedliwość w ludziach.


Izajasz nie mówi tu o takim jednorazowym wylaniu Ducha, które niektórzy nazywają „przebudzeniem.” Izajasz opisuje coś trwałego. Badania chrześcijańskich socjologów pokazują, że większość obecnych przebudzeń trwa średnio pięć lat i pozostawiają po sobie zamieszanie i podziały. Znam takie zbory, gdzie miały miejsce tak zwane przebudzenia, ale teraz po kilku latach nie pozostało tam nic z Ducha. Te zbory są martwe, suche, puste. Budynki, w których kiedyś zbierało się tysiąc osób, teraz są jak grobowce, gdzie przychodzi pięćdziesiąt osób.


Izajasz mówi dalej: „I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku.” (32:17,18).


Pokój przychodzi dlatego, że jest sprawiedliwość. Duch Święty jest zajęty wymiataniem wszelkiego niepokoju, zamieszek i potępienia. W to miejsce przychodzi pokój w umyśle, pokój w domu, pokój w Domu Bożym. Kiedy lud Boży ma pokój Chrystusowy, to nie da się ich łatwo z niego wytrącić. „Lecz las padnie znienacka, a gród legnie w poniżeniu. Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą, woły i osły wszędzie puszczać wolno” (32: 19,20).


Proroctwo Izajasza było skierowane bezpośrednio do Izraela w okresie panowania Uzjasza. Ale odnosi się również do ludu Bożego dzisiaj. Jest ono znane jako podwójne proroctwo. Prawda jest taka, że każde pokolenie potrzebuje wylania Ducha Świętego. Wierzę, że dzisiejszy kościół nie oglądał nic w porównaniu z tym, czego Duch Święty chce dokonać.