ON POWOŁUJE NAS DO WALKI

„Który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim” (Łuk. 14:31-33).

Enoch kiedyś prorokował, „Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych” (Judy 14). Pismo Święte mówi, że jesteśmy królami i kapłanami Pana i to my reprezentujemy te dziesiątki tysięcy gotowych do walki z armią szatana. Szatan walczy przeciwko nam, bo bardzo nas nienawidzi (patrz Obj. 12:17)..

Musimy być przygotowani na to, co nadchodzi. Musimy być gotowi, by poświęcać nasze dni w duchowej walce, wiedząc, że zalew nieprawości wymierzony jest przeciw ludowi Bożemu. Jeżeli jesteśmy zdecydowani, by trzymać się Chrystusa, to musimy sobie uświadomić, że w Chrystusie jesteśmy niepokonani. Napisano, „większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1 Jan 4:4). Bóg powiedział, że mamy gwarancję zwycięstwa nad wszelką mocą nieprzyjaciela, a wszystkie zastępy niebiańskie walczą za nas!

Oby Bóg dał nam więcej waleczności Ducha Świętego, by każdy z nas mógł wykrzykiwać do świata i wszystkich zastępów piekielnych, „Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?... Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym. 8:35, 37-39).

Taki jest okrzyk wojenny tych, którzy są głodni Jezusa.

Każdy człowiek Boży stanie się celem ataków z piekła, kiedy postanowi być żywą ofiarą dla Chrystusa. Zastępy piekła zostaną wysłane przeciwko temu, kto postanawia w swoim sercu chodzić w świętości wiary.

Szatan będzie atakował i ustawiał przeszkody na drodze, ponieważ stałeś się zagrożeniem dla jego programu zwiedzenia. Możesz zrezygnować z walki, poddać się i stać się nudnym, bezowocnym tułaczem.

Jeżeli chodzi o mnie, to ja postanowiłem odrzucić plany diabła, powstać w wierze i podjąć walkę. Szatan nie może pokonać tego, kto prawdziwie ufa Panu.