CENNIEJSZE NIŻ ZŁOTO

Historia królowej Estery jest historią intensywnej walki, jedną z największych bitew duchowych w całej Biblii. Diabeł chciał zniszczyć Boży plan na ziemi, tym razem poprzez złego Hamana. Ten bogaty, wpływowy człowiek przekonał króla Persji, żeby ogłosił edykt wzywający do uśmiercenia każdego Żyda pod jego panowaniem, od Indii do Etiopii.

Pierwszym Żydem w oczach Hamana był sprawiedliwy Mordochaj, wujek Estery. Haman miał szubienicę zbudowaną specjalnie dla Mordochaja, ale Estera interweniowała, wzywając Boży lud do modlitwy i kładąc swoje życie na szali, żeby przeciwdziałać rozkazowi Hamana. Bóg wyjawił podstępny plan i Haman skończył życie na swojej szubienicy. Król nie tylko odwrócił wyrok śmierci, ale oddał dom Hamana Esterze, nieruchomość wartą miliony według dzisiejszych norm.

Ale pałac Hamana nie był jedynym łupem zdobytym w tej historii. Pismo mówi nam: „Dla Żydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały” (Estery 8:16). To były prawdziwe łupy zdobyte w walce z wrogiem.

Nasze doświadczenie nie tylko przynoszą nam duchowe bogactwa, ale sprawiają, że stajemy się silni, czyści i jesteśmy pod stałą kontrolą. Kiedy pokładamy naszą ufność w Panu, On to sprawia, że nasze doświadczenia wzbudzają w nas wiarę cenniejszą niż drogocenne złoto. „ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 Piotra 1:7).

„Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi” (Kolosan 2:15).

Jezus ograbił diabła na Golgocie, pozbawiając go wszelkiej mocy i władzy. Kiedy Chrystus powstał zwycięsko z grobu, wyprowadził niezliczoną rzeszę odkupionych więźniów z objęć szatana. Ta wykupiona krwią procesja nadal idzie naprzód.

Zwycięstwo Chrystusa na Golgocie dało nam więcej niż tylko zwycięstwo nad śmiercią. Zdobyło ono dla nas niesamowite łupy w tym życiu: łaskę, miłosierdzie, pokój, przebaczenie, siłę, wiarę i wszystko, co nam jest potrzebne, abyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie. On nam zapewnił wszystko do utrzymania jego świątyni: „lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję” (Hebr. 3:6).

Duch Święty pokazuje nam tutaj wspaniałą prawdę: Jezus zabezpieczył dla nas wszystkie źródła, jakich potrzebujemy, w Jego Duchu Świętym. Jednak my jesteśmy odpowiedzialni za podłączenie się do tej skarbnicy, żeby utrzymywać jego świątynię. Zaopatrzenie dla utrzymania świątyni musi pochodzić bezpośrednio z łupów naszej walki.

Chrystus dał nam wszystko, co jest potrzebne dla tego podtrzymania. Przyjął nas do swojego domu. On jest tym kamieniem węgielnym domu i On oczyścił cały dom. W końcu dał nam dostęp do Miejsca Najświętszego. Tak więc poprzez wiarę jesteśmy teraz w pełni ugruntowaną, kompletną świątynią. Jezus nie zbudował domu, który jest tylko w połowie wykończony. Jego świątynia jest kompletna.

O tę świątynię musimy dbać. Musi ona być utrzymywana w dobrym stanie cały czas. Oczywiście wiemy gdzie można znaleźć wszystkie źródła: w Duchu Chrystusowym. On jest skarbnikiem wszelkich łupów. Te źródła są uwalniane, kiedy widzimy naszą potrzebę i współpracujemy z Bogiem.

Ta współpraca rozpoczyna się kiedy jesteśmy w środku konfliktu. Nasze źródła, to upodabnianie się do Chrystusa, które zdobywamy, kiedy jesteśmy zaangażowani w bitwę. Możemy być pewni, że z tego wyniknie dobro.