OSTATECZNY TEST WIARY

Przychodzi taki czas w życiu każdego wierzącego – jak również w życiu kościoła – kiedy Bóg wystawia nas na największy test wiary. Jest to taki sam test, jaki przeżywał Izrael po pustynnej stronie Jordanu. Jaki to test?

Chodzi o to, aby spoglądać na wszystkie niebezpieczeństwa, jakie są przed nami – tych olbrzymów, którzy są przed nami, wysokie mury doświadczeń, władze i moce, które chcą nas zniszczyć – i zdać się całkowicie na Boże obietnice. Test polega na tym, aby zawierzyć siebie na całe życie w zaufaniu Jego Słowu. Potrzebne jest oddanie siebie, aby wierzyć, że Bóg jest większy niż nasze problemy i wrogowie.

Nasz Ojciec niebiański nie szuka takiej wiary, która załatwia po jednym problemie za jednym razem. On szuka takiej wiary, która jest na całe życie, oddanie siebie Bogu na całe życie, aby wierzyć Jemu w każdej niemożliwej sytuacji. Mamy przy tym spokój, gdyż raz na zawsze ustaliliśmy: „Mój Bóg jest większy. On jest w stanie wyprowadzić mnie z każdego mojego doświadczenia.”

Nasz Pan nas kocha i jest cierpliwy, ale nie pozwoli, aby Jego dzieci żyły w niewierze. Może przeżywałeś doświadczenia raz za razem, ale teraz nadszedł czas, abyś podjął decyzję. Bóg chce takiej wiary, która by znosiła największe próby, wiary która nie pozwoli, aby cokolwiek zabrało ci ufność i zaufanie w Jego wierność.

Jesteśmy otoczeni mnóstwem teologii na temat wiary. Prosto mówiąc, nie jesteśmy w stanie jej wytworzyć w sobie. Nie możemy jej wytworzyć poprzez powtarzanie: „wierzę, naprawdę wierzę...” Nie, wiara jest to oddanie siebie w posłuszeństwie Bogu. Posłuszeństwo jest odbiciem wiary.

Kiedy Izrael stał przed Jerycho, ludzie nie mogli wypowiadać żadnych słów, tylko chodzić. Ci wierni wierzący nie szeptali sobie: „pomóż mi wierzyć, Panie. Ja tak chcę Ci wierzyć.” Nie, oni byli skoncentrowani na jednej rzeczy, o jaką Bóg prosił: aby być posłusznymi Jego Słowu i iść naprzód.

To jest wiara. To oznacza nastawienie serca na posłuszeństwo wszystkiemu, co jest napisane w Słowie Bożym, bez kwestionowania, czy lekkiego traktowania. Wiemy, że jeżeli nasze serca są zdeterminowane, aby być posłuszne, to Bóg nam da jasne zrozumienie Jego Słowa. Ponadto jeżeli On nam coś poleci wykonać, to da nam moc i siłę do posłuszeństwa. „Niech słaby mówi jestem mocny” (Joel 3:10). „W końcu bracia moi umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego”
(Efezjan 6:10).