BÓG SKIEROWAŁ NA CIEBIE SWOJE SERCE

Co ma do powiedzenia ten obłok świadków z Hebrajczyków 12:1 dla ciebie i dla mnie? Co według Biblii jest ich poselstwem dla zwycięzców w ciele Chrystusa? Po prostu: „Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych i Jego uszy są otwarte na ich modlitwy” (1 Piotra 3:12).

Nie wierzę, żeby ten wielki tłum niebiańskich świadków chciał do nas mówić o trzymaniu się skomplikowanych teologii czy doktryn. Wierzę, że chcą do nas mówić w prostocie prawdy:

 Autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas, żebyśmy patrzyli na Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary. Mamy nadal zwiastować zwycięstwo krzyża, znosić oskarżenia od grzeszników i odrzucać grzech, biegnąć wytrwale do celu, jaki jest przed nami (zobacz Hebr. 12:1,2).
 Król Dawid zachęca nas, że możemy ufać w przebaczenie Pana i że On nie zabierze od nas Swojego Ducha Świętego. Dawid popełnił morderstwo i był cudzołożnikiem i kłamcą. Ale pokutował i Ojciec go nie opuścił, ponieważ Jego serce było skierowane na Dawida.
 Piotr mówi, że zgrzeszył przeciwko największemu światłu, jakie człowiek mógł widzieć. Ten uczeń chodził w obecności Jezusa, dotykał Pana i otrzymał powołanie osobiście od samego Chrystusa. Ten człowiek mógł teraz żyć w poczuciu winy i potępienia, ale Bóg skierował Swoje serce na niego.
 Paweł mówi nam, byśmy sie nie bali doświadczeń. Jezus cierpiał każdego dnia w Swojej służbie i umarł w cierpieniach. A kiedy Chrystus powołał Pawła do zwiastowania ewangelii, pokazał mu ile cierpień go czeka.

Poprzez wszystkie lata swojej służby Paweł rzeczywiście znosił cierpienia. Jednak te doświadczenia pokazują, że Bóg zwrócił Swoje serce na ciebie. „Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie” (1 Tesaloniczan 3:3).

Widzimy również świadectwo Joba: „ Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz? (Joba 7:17,18, moje podkreślenie).

Kiedy Bóg skieruje Swoje serce na ciebie, to będziesz często doświadczany. Fakt jest taki, że im dłuższe i trudniejsze są twoje doświadczenia, tym bardziej Bóg kieruje na ciebie Swoje serce, aby ci okazać Swoją miłość i troskę. To jest świadectwo z życia Pawła i Jezusa. Wróg może ciebie atakować, ale Pan stanie w twojej obronie. W Jezusie znajdziemy całkowite odpocznienie.