ODŚWIEŻAJĄCA ŻYWA WODA - Gary Wilkerson

Jak Boże odświeżenie oddziałuje na nasze życie w praktyczny sposób?
ODŚWIEŻENIE NASZYCH OKOLICZNOŚCI
Kiedy Bóg odświeża nasze okoliczności, zmienia stare zwyczaje, które mogą wpływać na nasze małżeństwo, nasze finanse, naszą pracę. Może ujawnić niezdrowe wydawanie pieniędzy i przekonać nas, by je zmienić. Może nas nawet prowadzić do szukania doradztwa, które może nam pomóc zmienić nasze zwyczaje i nauczyć nas, jak być mądrymi szafarzami.
On może chcieć zburzyć nasze zwyczaje w małżeństwie, zwyczaje, które usztywniły nas na drodze bez miłości. Nasz Ojciec jest gotów odświeżyć nas obfitą łaską za każdym razem, kiedy tego potrzebujemy. Takie odświeżenie wpływa na nasze okoliczności.
OŚWIEŻENIE WNĘTRZA
Potem mamy odświeżenie wnętrza – odświeżenie, które wychodzi poza nasze okoliczności i odnawia naszą duszę, nasze życie, naszą wewnętrzną istotę. Ten rodzaj odświeżenia płynie nie tylko w  nas alez nas. Ono napełnia nas radością w naszym małżeństwie; do ochotnego dawania dziesięciny; do stawiania czoła trudnym relacjom, z nadzieją, odwagą i energią.
Krótko mówiąc, odświeżenie wewnętrzne powoduje, że chcemy przeżywać każdy moment życia z Jezusem. Pobudza nasze serce, które mówi, „Jestem w pełni ożywiony, nie boję się dnia. Z radością naśladuję Ciebie Jezu. Ty uczyniłeś mnie odważnym, nie bojaźliwym. Pozwól mi użyć to obfite życie dla Ciebie!”
PRZYNIEŚ WSZYSTKO DO NIEGO
Co wypływa z ciebie teraz? Niewiara, narzekanie, strach, czy wiara, nadzieja i miłość? Tak, jak On to zrobił na święcie w Jerozolimie, Jezus woła do ciebie, byś przyniósł do Niego twoją niewiarę, twoje zgorzknienie, twój strach. On chce to zamienić na zadowolenie, by przenieść cię z pustki do pełni.
On obiecał, „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (J 7:37-38).