NASZ NIEBIAŃSKI OJCIEC WIE

„Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają” (Mt 6:31-32).
Jezus ostrzega przed pogańskimi tendencjami zamartwiania się i Jego słowa dotykają mojej duszy. Mówi nam, że nasze troski – o naszą pracę, naszą rodzinę, nasze przetrwanie – to pogański sposób życia.
ZŁE NASTAWIENIE
Zamartwianie się, to nastawienie tych, którzy nie mają Ojca w niebie. Oni nie znają Boga tak, jak On chce być poznany; jako troskliwy, zaopatrujący i kochający Ojciec w niebie.
Dla wszystkich, którzy wierzą, nie wystarczy znać Boga tylko jako Wszechmocnego, Stworzyciela, Pana wszystkiego. On chce, byśmy Go znali jako naszego niebiańskiego Ojca.
            „Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (6:32)
            „Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy” (6:34).
PRAWIDŁOWE NASTAWIENIE
Takimi prostymi słowami Jezus nam nakazuje: „Nie myślcie, nie martwcie się o to, co może stać się jutro. I tak niczego nie możecie zmienić. Nie pomożecie też nic przez zamartwianie się. Tak postępują poganie.”
Potem Jezus mówi, „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (6:33). Inaczej mówiąc, mamy kochać Jezusa. Mamy iść naprzód, wrzucając wszystkie nasze troski na Niego. Mamy odpoczywać w Jego wierności. Nasz niebiański Ojciec zatroszczy się o zaopatrzenie nas we wszystko, co jest konieczne do życia.