OD TERAZ I NADAL - Gary Wilkerson

" Rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga." I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus" (Łukasza 1:30-31).
Boża przychylność dosłownie spowodowała okolicznościową zmianę w życiu Marii - zwrot o 180 stopni. Według Biblii, ona poczęła. Kiedy Boża przychylność jest nad twoim życiem, to On nie tylko mówi, "Wszystko będzie dobrze; po prostu spróbuj myśleć pozytywnie." Nie, Bóg zmienia twój świat; On odwraca wszystko do góry nogami.
NARODZINY CZEGOŚ NOWEGO
Maria poczęła! Kiedy otrzymasz Bożą przychylność, On spowoduje poczęcie, narodziny czegoś nowego w twoim życiu. W twoim życiu są potrzeby, wołanie twojej duszy. Kiedy przychodzisz do Boga i otrzymujesz Jego przychylność, będzie na ciebie wylewane błogosławieństwo i twoje życie się zmieni.
Maria to zrozumiała i zaczęła śpiewać:
"Wielbi dusza moja Pana,
i rozradował się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim, bo wejrzał
na uniżoność służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną
zwać mnie będą wszystkie pokolenia" (Łukasza 1:46-48).
WSZYSTKO BĘDZIE INACZEJ
Bardzo lubię ten zwrot, "Oto bowiem odtąd." Odtąd i dalej coś będzie inaczej - i chcę abyś się tego trzymał. Chcę, żebyś przyjął tę prawdę do swojej duszy, twojego ducha i twojego umysłu dzisiaj.
"Oto bowiem odtąd" następuje w tobie przemiana. Przechodzisz od życia dla swoich chęci i pragnień, do życia, które jest absolutnie poddane Jemu, zdając sobie sprawę z tego, że nie jesteś w stanie zrobić nic w swojej własnej pysze. Zadecyduj, że będziesz ufał Jezusowi i tylko Jezusowi.