NIE MAMY BYĆ ZASKOCZENI

Muszę cię zapytać: Czy modlisz się do Pana, kiedy szaleje burza? Jeżeli tak, to otrzymujesz siłę, gdyż twój umysł jest skupiony na miłości twojego niebiańskiego Ojca. On w Swojej obecności ustawicznie objawia Swoją moc dla ciebie i zachęca cię, że przejdziesz przez to wszystko.
Nie jest to wolą Bożą, aby któreś z Jego dzieci przechodziło przez te okropne czasy z paraliżującym strachem; właściwie, proroctwa Biblijne i ostrzeżenia nie powinny nas przerażać. Serce Jezusa na ten temat jest pokazane wyraźnie:
"Pokój zostawiam wam, Mój pokój daję wam; nie taki jak daje ten świat, Ja wam daję. Niechaj się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka"(Jana 14:27).
OSTRZEGA NAS W MIŁOŚCI
Jezus prorokował o wydarzeniach, jakie mają przyjść na ten świat, które brzmiały przerażająco. Mówił o wojnach, groźnych chorobach, trzęsieniach ziemi w różnych miejscach. I ostrzegał Swoich słuchaczy: "Będziecie uciskani a nawet niektórzy z was zostaną zabici. Nieprawość się rozmnoży. Powstaną fałszywi prorocy i mesjasze i zwiodą wielu" (zobacz Mateusza 24:3 do 41).
Później w Ew. Mateusza Jezus wyjaśnia, że ostrzegał o tych katastroficznych wydarzeniach po to, abyśmy wierzyli w Niego, kiedy zobaczymy, że to nadchodzi.
ON JEST PANEM NAD TYM WSZYSTKIM
Jezus nie próbował nałożyć na nas ciężaru strachu. On po prostu nie chce, abyśmy byli zaskoczeni, kiedy przyjdą te straszne burze. On nie che, żeby nasza wiara została rozbita, kiedy nagle doświadczymy wielkiego cierpienia. A ponadto On chce, żebyśmy wierzyli, że nad tym wszystkim jest Pan, Ojciec, który kocha tak bardzo, że ostrzega nas przed tym i zachowa poprzez to wszystko.