WIARA PODOBA SIĘ BOGU by Claude Houde

Chrystus przemówił do kościoła w Laodycei, która reprezentuje kościół czasów ostatecznych. Przekazał ostrzeżenie, które dotyczy wszystkich wieków i mówi do ciebie i mnie dzisiaj: Ponieważ jesteś letni … wypluję cię z Moich ust” (Obj. 3:16). Co za niesamowite słowa! Vo jest przestępstwem, niewyobrażalnym grzechem popełnianym w nowoczesnym kościele? Słuchajcie słów tego, Kto jest ponad wszystko chce naszej wiary, zaufania i oddania: „Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły,… Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Obj. 3:17 i 20).

Ten urywek Pisma, tak często cytowany i używany zupełnie bez kontekstu, nie jest adresowany do zgubionego świata, potrzebującego :wpuścić Jezusa”. Raczej jest to bezpośrednie wołanie do nowoczesnych wierzących, którzy leniwie leżą na swoich łożach obojętności, całkowicie zadowolonych z siebie i tego, co mają. To pokolenie zostało diabolicznie zaślepione na duchowe objawienie, że bez płomiennej wiary nie można się Bogu podobać. Jezus dosłownie i dramatycznie stoi za drzwiami samo- wystarczalności i samozadowolenia kościoła, który zaufał metodom i strategiom, oraz paradygmatom i taktykom, zapożyczonym na targowiskach świeckości. On woła, „Wpuśćcie Mnie! Pokutujcie! Odwróćcie się od dziurawych cystern, w których nie ma żywej wody! Wzywam ludzi, którzy całkowicie zaufają Moim obietnicom. Pragnę ludzi, których wiara pozwoli im zobaczyć to, co niewidzialne, wierzyć w to, w co trudno uwierzyć i otrzymać to, co niemożliwe!”

Może być uwielbianie, fantastyczne programy muzyczne, niesamowite budynki, robiące wrażenie uczestnictwo, dynamiczne nauczanie, wszelkie możliwe programy socjalne, nawet chrześcijański żargon i cytaty biblijne, ale bez wiary nie można się Bogu podobać! Bóg chce przesuwać góry i hojnie udostępniać zasoby nieba do zapierającej dech w piersi Boskiej interwencji, kiedy jedna szczera osoba po prostu przyjdzie do Niego w prawdziwej i gorliwej wierze.

Płomienna wiara, prosząca z odwagą, ciągle otwiera niebo, porusza Jego serce i ręce i daje nieograniczony dostęp do zdumiewających, niewyczerpanych, cudownych i ponadnaturalnych zasobów. Bóg mówi, „Ja kocham wiarę! Wiara Mnie porusza! Wiara będzie oglądać Moją moc i Moją przychylność!” Jako pastor w Montrealu, mogę tylko popatrzyć na tysiące twarzy zebranych w niedzielny poranek, by przypominać sobie obecne cuda, historie i świadectwa, które radośnie ogłaszają cynicznemu i sceptycznemu światu, że wiara podoba się Bogu!


__________
Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.