ON MA NAD WSZYSTKIM KONTROLĘ

Kiedy oddajesz swoje serce Jezusowi, to wygrywasz wielką walkę. Moce piekła są pokonane, szatan jest pozbawiany łupu, który tobie zabrał, kiedy panował nad twoim życiem. Ale potem, kiedy ty nadal cieszysz się duchowym zwycięstwem i wolnością, czekają na ciebie dwaj królowie – ci sami, którzy czekali na Abrahama w 1 Mojżeszowej 14:17-24.

Abraham był poddany takim samym mocnym pokusom, jakie przeżywa każdy człowiek. Przed nim była oferta bogactwa, dobra materialne i sława, ale on nie musiał się dwa razy zastanawiać odnośnie swojej decyzji. Jego odpowiedź na ofertę króla Sodomy była szybka i jasna NIE. Dlaczego? Ponieważ dla niego najbardziej liczyło się zachowanie Bożej reputacji, a nie jego własnej. Dlatego powiedział do króla Sodomy, „Oddaje ci te wszystkie rzeczy – ludzi, bogactwa, wszystko, ponieważ mój Pan i tak jest właścicielem tego wszystkiego. Jeżeli On zdecyduje, żeby mnie uczynić bogatym, to tak będzie. Ale ja nie chcę, żebyś ty się chlubił, że ty mnie uczyniłeś bogatym.”

Gdzie Abraham otrzymał takie oddzielenie od świata, taką niezależność, że był w stanie odrzucić od razu ofertę materialnych błogosławieństw od diabła? Widzimy to wyraźnie w Biblii, że Abraham czerpał swoją siłę ze świeżego objawienia tego kim jest Bóg. Melchisedek otworzył oczy Abrahama na zdumiewającą wizję Bożego charakteru: [Melchisedek] błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego ... który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje” (1 Mojż. 14:19-20).
W tym wersecie jest ukryte imię Jahve: El Elyon. Oznacza to dosłownie: „Bóg najwyższy, stwórca i właściciel nieba i ziemi.” Melchisedek ogłaszał Abrahamowi: „Twój Pan nie jest tylko Bogiem nad wszystkimi innym bogami, ale On jest stwórcą całego wszechświata. Wszystko należy do Niego – wszelkie bogactwo, bydło, rzeczy. On sprawuje kontrolę nad wszystkim co widzisz wokoło ciebie.”