JĘZYK REWOLUCJI

„Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy” (Przypow. 12:18).

Wielkimi i butnymi słowami
Przemawiają rewolucjoniści.
Jak ranienie nożem
Atakują swoimi językami
Ustanowiony porządek dnia.
Człowiek zły wykopuje zło
A w jego języku jest palący ogień,
Nieujarzmiony ogień z piekła.
Ale bezbożny człowiek będzie złapany
Przez wykroczenia własnych warg.
Kto trzyma swoje usta
Trzyma swoje życie,
Ale kto otwiera usta szeroko
Będzie zniszczony.
Gdyż człowiek sprawiedliwy nienawidzi kłamliwych warg
I warg, które nie przynoszą uzdrowienia.
Lampa bezbożnego zgaśnie
A jego usta zostaną zamknięte:
Gdyż grzeszny język
Będzie wykorzeniony
A język mądrych
Będzie przynosił zdrowie.