ZAGRODZONY ŚWIATŁOŚCIĄ

Kiedy chodzisz z Panem, będziesz nagrodzony światłem, poznaniem, rozsądkiem, objawieniem – pewną wiedzą! Jeżeli umierasz dla tego świata dzień po dniu, twoje światło będzie coraz jaśniejsze. Zdążasz w kierunku słońca. Zachariasz prorokował, że Chrystus przyszedł, by dać światłość tym, którzy siedzą w ciemności … prowadzić nasze nogi (patrz Łk 1:79).

Czy jesteś pod jakąś ciemnością lub niezdecydowaniem? „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J 8:12). „Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie” (J 12:46). „Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego” (Kol 1:13).

Możesz twierdzić, że kochasz Jezusa, ale twoje życie dowodzi, że dalej chodzisz w ciemności – zamieszaniu, zamroczeniu i mgle! Kiedy jesteś prawdziwie zakochany w Jezusie, rozmawiasz z Nim, On zapala światło. W Jego obecności nie ma ciemności.

Najgorsza z możliwych ciemności nie jest w sercach nienawidzących Boga przywódców komunistycznych, ani nienawidzących Chrystusa ateistów. Jest to raczej straszliwa ciemność, która zaślepia tak zwanych chrześcijan, którzy nie chcą chodzić w światłości.

Jezus ostrzegał: „Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością” Łk 11:35). Jezus powiedział do faryzeuszy, że sąd spada na tych, którzy zaciemniają lub odrzucają światło: „I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze,….. rzekli mu: Czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus:…. a że teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu” (J 9:39-41).

Tak, jak faryzeusze, niektórzy chrześcijanie myślą, że „oni to wiedzą”, że są w światłości. Mówią, „Widzę.” Albo, „Ja to widzę tak samo, a może i lepiej niż pastor lub ktoś inny!” Oni powinni zobaczyć swoje życie i dom oraz wszystkie kłopoty i zamieszanie w ich sercach i przyznać, „Panie, nie widzę! Pokaż mi! Czy jestem ślepy?”

Jeżeli nie otworzymy się na prawdziwe i czyste światło, to nasz osąd może być tylko fałszywym światłem. Wróć z powrotem do chodzenia z Nim, a On ujawni wszelką ciemność i przywróci cię do Jego czystej światłości.