TO JEST SPRAWDZIAN

Zrób ten sprawdzian, żeby zobaczyć czy zrobiłeś już pierwszy krok w kierunku zatwardzenia serca.

1. Ile razy słyszałeś kazania na temat niebezpieczeństwa zaniedbywania codziennej modlitwy i czytania Biblii?

Jeżeli zaniedbujesz twoją komorę modlitwy w domu – jeżeli myślisz, że modlitwa w kościele załatwi wszystkie twoje potrzeby – to nie przetrwasz dni doświadczeń, jakie są przed tobą. Jeżeli nie będziesz słuchał Słowa, które ma ciebie uzdrowić i wzmocnić w dobrych chwilach, to jak znajdziesz siłę do zwycięstwa w trudnych chwilach, jaki przyjdą? Posiadanie osobistego poznania twojego Ojca w niebie jest jedyną drogą, aby się przygotować na to, co cię czeka!

2. Ile razy byleś ostrzegany przed strasznymi konsekwencjami plotkowania?

Czasami moje ostrzeżenia w temacie plotkowania były jak delikatny, łagodny deszcz, a innym razem były one jak potężne grzmoty. Wiele razy Izraelici byli ostrzegani przed niebezpieczeństwem grzechu. Ale oni nadal uparcie trwali w nieposłuszeństwie Panu i to sprowadzało do nich życie w ubóstwie na najeżonej wężami pustyni. Plotkowanie i szemranie kosztowały Izraelitów tak wiele.

Czy powiedziałeś coś przeciwko bratu lub siostrze w ubiegłym tygodniu, coś czego nie powinieneś powtarzać, bo to nie była twoja sprawa?Albo czy słuchałeś jakiejś plotki o tej osobie? Jeżeli tak, to czy pozwoliłeś, aby jakieś ziarno wątpliwości dotyczące jego czy jej zostało zasiane w twojej duszy? Jeżeli będziesz nadal plotkował w świetle ostrzeżeń jakie słyszałeś, to rozpocząłeś iść drogą do zatwardzenia serca.

3. Ilu ostrzeżeń słyszałeś na temat ukrywania grzechu?

A co z ukrytym grzechem, tym na który Bóg ci ciągle zwracał uwagę? Przez wiele lat napisałem wiele ostrzeżeń na temat niebezpieczeństwa flirtowania z grzechem, który lubisz. Ja nie tylko głosiłem przeciwko grzechowi, ale nauczałem na temat Bożej mocy zmartwychwstania. Głosiłem, że Pan napełnia nas mocą do zwycięstwa poprzez Jego Ducha i że wkłada w nasze serca chęć, aby czynić dobrze.

Osoba, która odważa się słuchać napomnień połączonych z miłością tydzień po tygodniu i dalej grzeszy, jest na drodze do zatwardzenia serca. Nie bądź taką osobą!