KAŻDA WALKA ZWYCIĘZCĄ

Bóg obiecał, że z każdej walki wyjdziesz jako zwycięzca, ukoronowany Jego siłą. „ Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją” (Psalm 21:14).

W jaki sposób Pan „ochrania” nas przy pomocy tych błogosławieństw dobroci i miłosierdzia?Duch Święty wypędza od nas wszelki strach – strach przed upadkiem, przed tym, aby nie być odciętym od Boga, przed utraceniem obecności Ducha Świętego – przez wszczepienie w nas Jego radości. Mamy iść naprzód z radością tak, jak Dawid, gdyż Bóg nas zapewnia, że zwyciężymy.

Jednak tak niewielu chrześcijan ma tę radość i niezmierną pewność. Wielu z nich nie zna odpocznienia duszy czy pokoju obecności Chrystusa. Chodzą wkoło jakby w żałobie, widzą siebie pod palcem Bożego gniewu, a nie pod Jego ochraniającymi skrzydłami. Widzą Go jako szorstkiego nadzorcę, który jest cały czas gotowy, aby spuścić bicz na ich grzbiety. Dlatego żyją nieszczęśliwi, bez nadziei, bardziej martwi niż żywi.

Ale w Bożych oczach naszym problemem nie jest grzech, tylko zaufanie. Jezus załatwił nasz problem grzechu raz na zawsze na Golgocie. On nie wraca do naszej przeszłości: „Tym razem przekroczyłeś granicę.” Nigdy!Jego postawa względem nas jest wręcz odwrotna. Jego Duch ustawicznie nas pociąga, przypomina nam o miłosierdziu Ojca nawet w środku naszych upadków.

Kiedy skupiamy się na naszych grzechach, to tracimy z oczu to, czego Bóg chce dla nas najbardziej: Bez wiary nie można się podobać Bogu. Ten, kto przystępuje do Boga musi wierzyć że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają szczerze” (Hebr. 11:6). Ten werset mówi wszystko. Nasz Bóg nagradza i tak bardzo pragnie obdarowywać nas Swoim miłosierdziem, że błogosławi nas przed czasem.

Nasz niebiański Ojciec chce, żebyśmy Go tak postrzegali. On wie kiedy będziemy pokutowali za nasze upadki i grzechy. On wie, kiedy przychodzi nasze złamanie. Ale nie może się doczekać tej chwili, dlatego włącza się i mówi: „Chcę zapewnić moje dziecko, że nie będzie sądzone, bo Ja już mu przebaczyłem poprzez oczyszczającą krew Mojego Syna.”