ILISTROWANE KAZANIA

Świat potrzebuje ilustrowanych kazań – potężnych przykładów osobistych – o Bożej miłości.
W Jana 17:21 Jezus modlił się, „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.”
Pomyśl o tym: Nawet w ostatnich godzinach Jezus dalej użala się nad zgubioną ludzkością. Dawał kościołowi szczególne wskazówki, jak dotrzeć do zgubionych tłumów. Zwróć uwagę na Jego ostatnie słowa na ten temat: „Bądźcie jedno! Odrzućcie wszelkie podziały, aby świat uwierzył we Mnie.”
Może pomyślisz, „To jest uproszczenie. Czy naprawdę w ten sposób kościół dotrze do zatwardziałych serc?”
Odpowiedź brzmi, „Tak i tak – absolutnie! Według Jezusa, ta potężna miłość Boża jest wyraźnie objawiona światu przez bezwarunkową miłość pomiędzy Jego ludźmi.
Teraz jednak jedną z głównych strategii szatana przeciw kościołowi jest zasianie podziałów i niezgody. Wszędzie, gdzie patrzę na Ciało Chrystusa, jestem przekonany, że zastępy demoniczne zostały wysłane do wewnątrz kościoła. Ich celem jest zniszczenie wzajemnej miłości chrześcijan.
Strategia diabła jest przebiegła: On pobudza rasę przeciw rasie, bogatych przeciw biednym w Ciele Chrystusa. Ta walka rasowa jest szczególnie rozbudzana na całym świecie przez telewizję i inne media. Widziałem taką nienawiść rasową w ostatnich latach, ale teraz wchodzi ona też do domu Bożego.
Dziękuję Bogu, że Kościół Times Square powstał bez podziału na kolory i bez podziału na bogatych i biednych. Wszyscy, którzy wchodzą przez nasze drzwi, są traktowani z takim samym szacunkiem i witani z miłością.. Przeżywamy Boże błogosławieństwo przez wiele lat i ja wierzę, że jest to po części dlatego, że jesteśmy posłuszni przykazaniu Chrystusa, by miłować jedni drugich tak, jak On nas umiłował.